2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija

 

Projekto pavadinimas „Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija“
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 2 777 818,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-007
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (225 229,00 Lt)
Projekto vertė 3 003 047,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2010 m. kovo 30 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d.

Projekto tikslas ir esmė

Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie prielaidų diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą Pakiršinio kaime sudarymo.

Pakiršinio kaimui šis projektas yra labai svarbus, nes jame koncentruojasi didelė dalis amatininkų, jame vyksta nemažas žmonių judėjimas, kaimui ypač reikalingos investicijos, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę. Įgyvendinamu projektu siekiama prisidėti prie prielaidų ūkinės veiklos diversifikacijai, nes tikimasi, kad projektas padės spręsti problemas, susijusias su senėjančia bendruomene Pakiršinio kaime, vis didėjančia migracija taip pat nesudaromos sąlygos veiklų diversifikacijai. Numatoma, kad viešosios infrastruktūros atnaujinimas prisidės prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo, veiklų diversifikavimo, tai prisidės prie jaunų žmonių migracijos mažinimo, verslumo skatinimo.

Projekto tikslinės grupės: Pakiršinio kaimo, Baisogalos seniūnijos bei šalia esančių seniūnijų gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

  • atlikti kultūros namų rekonstrukciją;
  • sutvarkyti kultūros namų aplinką;
  • įrengti bei atnaujinti automobilių stovėjimo aikšteles bei privažiuojamuosius kelius.

Projekto tęstinumas ir rezultatai:

Fizinis projekto tęstinumas: sukurtos naujos infrastruktūros tinkamą naudojimą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Ji užtikrins infrastruktūros priežiūrą, einamuosius remontus.

Veiklos rezultatų tęstinumas: po projekto įgyvendinimo administracijos dalis – Baisogalos seniūnija – ir toliau naudos rekonstruotą kultūros centrą, tačiau po rekonstrukcijos rekonstruotą kultūros centrą ir jo prieigas bus galima panaudoti įvairesnei veiklai. Įgyvendinus projektą, kultūros namuose bus įrengtas amatų centras, skatinamos naujos veiklos, didinamas žmonių laisvalaikio užimtumas.

Finansinis tęstinumas: po projekto įgyvendinimo Pakiršinio kultūros namų priežiūrai ir einamajam remontui lėšos bus skiriamos iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Pakiršinio kaimo gyventojams – sutvarkyti kultūros namai, geresnė ir patogesnė aplinka    

Pakiršinio kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojai džiaugiasi – pagaliau ir jų kaime remontuojami kultūros namai, taip reikalingi šiose apylinkėse gyvenantiems amatininkams, liaudies meistrams, jaunimui, vaikams. Kaimui ypač reikalingos investicijos, kad būtų pagerinta bendruomenės gyvenimo kokybė, kad žmonės jaustųsi oriai, įvertinti ir siektų plėsti savo veiklos sritis.

Skatinti kaimo gyventojus keisti veiklą iš žemės ūkio į kitas sritis – toks pagrindinis šiuo metu įgyvendinamo projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-007) tikslas. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Šio projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti kultūros namų rekonstrukciją, sutvarkyti kultūros namų aplinką, įrengti bei atnaujinti automobilių stovėjimo aikšteles bei privažiuojamuosius kelius. Šiuo metu rekonstrukcijos darbai yra pradėti. Juos vykdo UAB „Struktūra“, techninę darbų priežiūrą atlieka UAB „JKJ statyba“.

Rekonstravus Pakiršinio kultūros namus, juose bus įrengtas amatų centras, kuriame bus skatinami įvairiausi amatai: nuo mezgimo, pynimo iki odos apdirbimo, molio dirbinių ir kitų veiklų. Visos įgyvendintos veiklos prisidės prie verslumo skatinimo Pakiršinyje ir aplinkiniuose kaimuose, amatų populiarinimo bei jaunų žmonių užimtumo didinimo tiek darbo, tiek laisvalaikio metu. Pasak Radviliškio rajono savivaldybės mero A. Čepononio, „suremontuoti ir įvairiai veiklai pritaikyti kultūros namai, jų aplinka, automobilių stovėjimo aikštelė leis plėsti veiklą Pakiršinyje bei aplinkiniuose kaimuose: atsiras daugiau būrelių, renginių, mugių, švenčių bei galimybių kitaip leisti savo laiką. Tai skatins jaunimą likti savo gimtajame kaime, neišvykti“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės administracija pasirašė 2010 m. gegužės 31 d. Bendra projekto vertė – 3 003 047,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (2 552 589,48 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (225 229 Lt). Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skiria 225 229 Lt. Projekto veiklų pradžia – 2010 m. kovo 30 d., pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Rekonstruotuose Pakiršinio kultūros namuose – naujos galimybės žmonių užimtumo didinimui    

Pakiršinyje baigti rekonstruoti Pakiršinio kultūros namai ir sutvarkyta jų aplinka. Pastatas sutvarkytas vykdant ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės finansuotą projektą „Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-007). Pakiršinio bei aplinkinių kaimų gyventojams atsiveria naujų veiklos galimybės: sutvarkyta viešoji infrastruktūra sudarys prielaidas įvairinti ir plėsti veiklą, todėl atsiras daugiau būrelių, renginių, mugių, švenčių bei galimybių kitaip leisti savo laiką.

Projekto įgyvendinimo metu atlikta kultūros namų rekonstrukcija (sutvarkyta pastato išorė, rekonstruotos šildymo ir vėdinimo sistemos, atnaujintas vandentiekis, nuotekos, elektros instaliacija, atlikti vidaus apdailos darbai), sutvarkyta kultūros namų aplinka (įrengta lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistema, įrengti mažosios architektūros elementai, nutiesti pėsčiųjų takai, sutvarkyta tvenkinio pakrantė, įrengtas lieptas, įrengtas pėsčiųjų takų ir kultūros namų pastato apšvietimas), įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir atnaujintas privažiuojamasis kelias prie pastato. Nupirkta naujų baldų ir kultūros namams ir juose rengiamam amatų centrui, pritaikytam bendruomenės poreikiams, kuriame bus skatinami įvairiausi amatai: nuo mezgimo, pynimo iki odos apdirbimo, molio dirbinių ir kitų veiklų.

Pasak Baisogalos seniūno Romo Kalvaičio, „visos įgyvendintos veiklos prisidės prie verslumo skatinimo Pakiršinyje ir aplinkiniuose kaimuose, amatų skatinimo bei jaunų žmonių užimtumo didinimo tiek darbo, tiek laisvalaikio metu“.

Ateityje planuojama, kad atnaujintuose Pakiršinio kultūros namuose bus įsikurtas amatų centras, kuris sudarys sąlygas išsaugoti ir atgaivinti krašto tradicijas, papročius, tradicinius amatus, organizuos edukacines programas, išsaugančias tautos sukurtas vertybes, gyvąsias tradicijas, tradicinius amatus, įtrauks į savo veiklą įvairaus amžiaus rajono gyventojus.

Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudarė 2010 m. gegužės 31 d, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2010 m. kovo 30 d., o veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d. Bendra projekto vertė – 3 003 047,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (2 552 589,48 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (225 229 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skyrė 225 229 Lt.

Statybos darbus vykdė UAB „Struktūra“, techninę darbų priežiūrą atliko UAB „JKJ statyba“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 15:11:16
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)