2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Šeduvos miesto bendrojo plano parengimas

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano parengimas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 205 734,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (36 306,00Lt)
Projekto vertė 242 040,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2010 m. rugsėjo 21 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. liepos 21 d.

Projekto tikslas ir esmė

Pagrindinis projekto tikslas yra užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projektu siekiama parengti Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrąjį planą, kuris padės stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą ir įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą.

Projekto rezultatai ir jo tęstinumas:

Parengtas Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrasis planas. Bendrasis planas būtinas tolimesnei darniai miesto plėtrai, nes parengus jį bus suformuota Šeduvos miesto vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai bei atliktas miestelio teritorijos funkcinis zonavimas; pateikti sprendiniai, kaip tobulinti susiklosčiusią miesto teritorijos urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę kompoziciją; numatytos miesto teritorijos gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančios priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. naudojimo būdai. Finansinį projekto rezultato tęstinumą, jeigu parengtas bendrasis planas bus tikslinamas ar keičiamas, užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-27 16:41:30
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)