2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas

 

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano  parengimas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 47 208,15 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (8 330,85 Lt)
Projekto vertė 55 539,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. gruodžio 14 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. balandžio 15 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto pagrindinis tikslas yra užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Radviliškio rajono teritorijų plėtra vyksta 2009 m. balandžio 16 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-677 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ ir 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-440 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano tvirtinimo“ pagrindu. Projektu buvo siekiama parengti Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, o tai padės stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą ir įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą. Šis projektas prisideda prie optimalios teritorinio valdymo sistemos sukūrimo, nes būtent specialieji planai yra naudojami rengiant regioninius plėtros planus, įvairias strategijas. Parengtas Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas suformuos ilgalaikes Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas šilumos tiekimas vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Šiuo planu yra suderinti valstybės, Radviliškio rajono savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesai aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai, taip pat reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdai ir (arba) naudotinos kuro ir energijos rūšys šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose), be to užtikrinta darni tinklų plėtra, nustatytos tinklų plėtros prioritetinės kryptys ir rezervuotos teritorijos šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus.

Projekto rezultatai ir jo tęstinumas:

Šio projekto laukiamas rezultatas – parengtas Radviliškio rajono savivaldybės specialusis planas. Parengto dokumento pagrindu bus plėtojama Radviliškio rajono urbanistinė, inžinerinė, susisiekimo ir socialinė infrastruktūra, subalansuotas gyvenamųjų teritorijų užstatymo intensyvumas ir tankumas, lygiagrečiai bus rengiami kiti teritorinio planavimo dokumentai, kompleksiškai papildantys Radviliškio miesto bendrojo, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinius, siekiant išvengti galimų prieštaravimų.
Radviliškio rajono gyventojai yra šio projekto tikslinė grupė, naudosis projekto įgyvendinimo metu sukurta nauda.

Projekto rezultatų tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Finansinį projekto rezultato tęstinumą, jeigu parengtas specialusis planas bus tikslinamas, koreguojamas ar keičiamas, užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-21 13:09:13
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)