2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Specialiojo vandentvarkos plano parengimas

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės specialiojo vandentvarkos plano parengimas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai --
Paramos suma 34 627,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (6 111,00 Lt)
Projekto vertė 40 738,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. gegužės 20 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. lapkričio 23 d.

Projekto tikslas ir esmė

Pagrindinis projekto tikslas yra užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projektu siekiama parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą (toliau – planas), kuris padės stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą ir įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą. Šis projektas prisideda prie optimalios teritorinio valdymo sistemos sukūrimo, nes būtent bendrieji ir specialieji planai yra naudojami rengiant regioninius plėtros planus, strategijas. Šis projektas yra naudingas visiems Radviliškio rajono gyventojams, parengtas planas yra pirmas žingsnis link vandentvarkos darbų įgyvendinimo. Projektu siekiama aiškaus tikslo, kuris atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Teritorijų planavimas“ pagrindinį tikslą.

Europos Sąjunga finansuoja šį projektą, nes jis prisidės prie dokumentų, kurie reikalingi užterštumui mažinti ir vandens kokybei gerinti, parengimo. Be to, Radviliškio rajono savivaldybei vienai būtų sudėtinga įgyvendinti numatytą projektą dėl finansų trūkumo.

Šio projekto įgyvendinimas reikalingas siekiant užtikrinti geresnę geriamojo vandens kokybę, geresnes sanitarines sąlygas, sumažinti aplinkos teršimą, didinti vandens tiekimo patikimumą ir didinti jo prieinamumą, jungiant prie sistemos vis didesnį kiekį gyventojų. Šio projekto rezultatas yra daugiausiai orientuotas į Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą atliekant vandentvarkos darbus. Šios tikslinės grupės gyventojai labiausiai pajaus projekto metu sukurtą naudą.

Specialųjį vandentvarkos planą rengė UAB „Panprojektas“.

Projekto rezultatai ir jo tęstinumas:

Po projekto įgyvendinimo bus parengtas vienas Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, remiantis juo bus galima atlikti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros tvarkymo darbus. Šie darbai užtikrins, kad Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams bus tiekiamas kokybiškas ir švarus vanduo, o nuotekos bus pašalinamos tinkamai bei neteršiant aplinkos. Be to, bus pagerintas kokybiško vandens prieinamumas, nes atliekant planavimo darbus ketinama ieškoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros krypčių. Pagerės Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo sąlygos, nes pagerės vandens kokybė bei sanitarinės sąlygos Šio projekto įgyvendinimas yra reikalingas tam, kad būtų pradėti vykdyti vandentvarkos darbai. Finansinį projekto rezultato tęstinumą, jeigu parengtas specialus planas bus tikslinamas ar keičiamas, užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-27 16:42:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)