2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono Šušvės (Beržės) upės baseino sausinimo sistemos ir jos statinių statyba bei renovacija

Radviliškio rajone įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono Šušvės (Beržės) upės baseino dalies sausinimo sistemų ir jų statinių statyba ir renovacija“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“.

Projekto vadovas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas. Už projekto priežiūrą atsakingas asmuo – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Įgyvendinus projektą, pagerėjo sąlygos gyventi ir dirbti kaime, nes buvo pasiekti užsibrėžti tikslai:

- pagerinta valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracinių statinių techninė būklė.

- pagerinta techninė būklė statinių, kurie kelia pavojų ir riziką gyventojams ir aplinkai.

- išsaugota žemės ūkio vandens išteklių ekologinė vertė.

- išsaugota gera paviršinio vandens būklė nusausintuose plotuose.

- sumažinta nepalankaus vandens režimo rizika, sumažintas užliejimo pavojus žemės ūkio naudmenoms ir gyvenamosioms teritorijoms (tai ypač aktualu Daugėlaičių gyvenvietei).

- pagerintos gyventojų susisiekimo sąlygos.

- sumažintos transporto išlaidos.

Bendra projekto vertė – 1 830,7 tūkst. litų, iš kurių statybos montavimo darbų vertė – 1 675,3 tūkst. litų, tyrinėjimo projektavimo darbų kaina – 125,5 tūkst. litų, kitos išlaidos – 29,9 tūkst. litų. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus lėšomis (1 170,5 tūkst. litų), Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis (476,0 tūkst. litų) bei Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (184,2 tūkst. litų).

Projekto rezultatai

Siekiant išvengti užliejimo pavojaus ir rizikos gyvenamosioms teritorijoms bei žemės naudmenoms, atlikti naujos statybos darbai 4,5 ha plote, iš jų drenažu nusausinta 1,2 ha. Šiame plote nutiesta 0,33 km rinktuvų bei 0,51 km sausintuvų. Rekonstruota (renovuota) 64,4 km griovių-imtuvų, kurie surenka vandenį iš 2 967 ha ploto. Šiame plote po griovių rekonstrukcijos pagerėjo sausinimo režimas. Renovuotos (rekonstruotos) 639 drenažo žiotys, naujai įrengti 4 vandens nuleistuvai, 3 kontroliniai drenažo šuliniai ir viena drenažo žiotis, renovuotos (rekonstruotos) 65 įvairaus diametro pralaidos, iš jų naujai perstatytos 12 pralaidų, 1 tiltas.

Visus projekte numatytus statybos darbus atliko UAB „Pasvalio melioracija“, techninę darbų priežiūrą atliko AB „Šiaulių hidroprojektas“.

Projekto vadovas – Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

 

Išvalytas melioracijos griovys.

Darbų priėmimo komisijos nariai apžiūri sutvarkytą melioracijos griovį...

...prie pralaidos įrengtą velėninį lataką...

...bei naujai pastatytą vandens pralaidą.

Informaciją pateikė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 15:43:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)