2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas

 

Projekto pavadinimas „Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas“
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 2 914 839,95 Lt
Paramos šaltinis Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinis mechanizmas
Bendrasis finansavimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija (514 384,33 Lt)
Projekto vertė 3 429 224,28 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. liepos 31 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2010 m. birželio 30 d.

Keliama vaikų globos namų darbuotojų kvalifikacija, renovuojamas globos namų pastatas

Radviliškio vaikų globos namai „Nykštukas“ buvo įkurti prieš 16 m. Pastatas, kuriame jie veikia iki šiol, statytas prieš 45 metus, jam jau seniai reikėjo kapitalinio remonto. 1998 metais buvo pristatytas trečias aukštas, uždengtas naujas stogas, tačiau tai tik nežymiai pakeitė vaikų globos namuose gyvenančių vaikų ir dirbančių darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas, todėl buvo parengtas projektas „Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas“.

Projekto tikslas – renovuoti vaikų globos namus „Nykštukas“ ir sudaryti sąlygas personalo kvalifikacinių įgūdžių tobulinimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama:

 • apšiltinti stogą ir pakeisti lietaus nubėgimo vamzdžius.
 • atnaujinti lauko ir vidaus laiptus.
 • pakeisti duris ir senus langus.
 • pakeisti grindų dangą.
 • atnaujinti sanitarinius mazgus.
 • pakeisti apšvietimo įrenginius.
 • rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų sistemas.
 • atnaujinti šildymo sistemą.
 • įrengti vėdinimo sistemą.
 • atnaujinti pastato fasadą.
 • atnaujinti automobilių stovėjimo ir krepšinio aikšteles.
 • įsigyti naują papildomos veiklos organizavimo inventorių, naujus baldus.
 • suteikti darbuotojams galimybę kelti kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.
 • 44 vaikų globos namų „Nykštukas“ darbuotojai jau dalyvavo šiuose administracinių gebėjimų tobulinimo, pedagogikos, psichologijos, vaikų auklėjimo seminaruose, kursuose:
  • „Efektyvi socialinių paslaugų vadyba. Personalo valdymas“
  • „Planų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas“
  • „Globos namų savivaldos organizavimas“
  • „Vaiko atstovavimas ir jo teisių apsauga globos įstaigoje (teisiniais klausimais)“
  • „Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas bei socialinių paslaugų institucijų veiklos įsivertinimo ypatumai“
  • „Vaikų socialinės priežiūros standartai ir jų diegimas“
  • „Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas socialinėje įstaigoje“
  • „Globos namų vaikų paruošimas asmeniniam gyvenimui ir integracijai į visuomenę“
  • „Savimi pasitikinčios ir stresui atsparios asmenybės ugdymas“
  • „Pagalbos teikimas vaikams iš asocialių šeimų arba tėvų paliktiems vaikams“
  • „Mokyklinio amžiaus vaikų elgesio problemos ir mokymo poveikio galimybės“
  • „Vaiko gerovės užtikrinimas“

Rezultatai:

 • Radviliškio vaikų globos namuose „Nykštukas“ globotiniams gyvenimo ir mokymosi aplinka taps saugesnė ir priimtinesnė.
 • Mažiau išleidžiama lėšų pastato šildymui.
 • Darbuotojams bus patogiau atlikti savo darbą ir praktikoje pritaikyti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose įgytas žinias.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.


Radviliškio vaikų globos namai „Nykštukas“ buvo įkurti prieš 16 m. Pastatas, kuriame jie veikia iki šiol, statytas prieš 45 metus, jam jau seniai reikėjo kapitalinio remonto. 1998 metais buvo pristatytas trečias aukštas, uždengtas naujas stogas, tačiau tai tik nežymiai pakeitė vaikų globos namuose gyvenančių vaikų ir dirbančių darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas, todėl buvo parengtas projektas „Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas“.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. liepos 31 d. ir bus vykdomas iki 2010 m. birželio 30 d. Kol projektas vykdomas, vyresnieji vaikų globos namų auklėtiniai gyveno Jaunimo mokykloje, Lietuvos reabilitaciniame profesinio rengimo centre, šiuo metu jie jau grįžę į globos namų pastatą. Ikimokyklinio amžiaus grupė (apie 24 vaikus) visą renovacijos laikotarpį gyvens lopšelyje-darželyje „Kregždutė“.

Bendra projekto vertė – 3 429 224,28 Lt. Sutartis finansuojama Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo (2 914 839,95 Lt, 85 proc. išlaidų) ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (514 384,33 Lt, 15 proc. išlaidų) lėšomis.

Pagrindinis projekto tikslas yra renovuoti vaikų globos namus „Nykštukas“ ir sudaryti sąlygas personalo kvalifikacinių įgūdžių tobulinimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama:
• apšiltinti stogą ir pakeisti lietaus nubėgimo vamzdžius.
• atnaujinti lauko ir vidaus laiptus.
• pakeisti duris ir senus langus.
• pakeisti grindų dangą.
• atnaujinti sanitarinius mazgus.
• pakeisti apšvietimo įrenginius.
• rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų sistemas.
• atnaujinti šildymo sistemą.
• įrengti vėdinimo sistemą.
• atnaujinti pastato fasadą.
• atnaujinti automobilių stovėjimo ir krepšinio aikšteles.
• įsigyti naują papildomos veiklos organizavimo inventorių, naujus baldus.
• suteikti darbuotojams galimybę kelti kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.

44 vaikų globos namų „Nykštukas“ darbuotojai jau dalyvavo šiuose administracinių gebėjimų tobulinimo, pedagogikos, psichologijos, vaikų auklėjimo seminaruose, kursuose:
• „Efektyvi socialinių paslaugų vadyba. Personalo valdymas“
• „Planų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas“
• „Globos namų savivaldos organizavimas“
• „Vaiko atstovavimas ir jo teisių apsauga globos įstaigoje (teisiniais klausimais)“
• „Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas bei socialinių paslaugų institucijų veiklos įsivertinimo ypatumai“
• „Vaikų socialinės priežiūros standartai ir jų diegimas“
• „Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas socialinėje įstaigoje“
• „Globos namų vaikų paruošimas asmeniniam gyvenimui ir integracijai į visuomenę“
• „Savimi pasitikinčios ir stresui atsparios asmenybės ugdymas“
• „Pagalbos teikimas vaikams iš asocialių šeimų arba tėvų paliktiems vaikams“
• „Mokyklinio amžiaus vaikų elgesio problemos ir mokymo poveikio galimybės“
• „Vaiko gerovės užtikrinimas“

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Radviliškio vaikų globos namuose „Nykštukas“ globotiniams gyvenimo ir mokymosi aplinka taps saugesnė ir priimtinesnė, bus mažiau išleidžiama lėšų pastato šildymui, o darbuotojams bus patogiau atlikti savo darbą ir praktikoje pritaikyti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose įgytas žinias.

Radviliškio vaikų globos namuose „Nykštukas“ gyvenantys vaikai turi patogesnes sąlygas įgyti socialinių įgūdžių. Baigtas įgyvendinti projektas „Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas“.

Radviliškio vaikų globos namai „Nykštukas“ buvo įkurti prieš 16 metų. Pastatas, kuriame jie veikia, statytas prieš 45 metus, jam seniai reikėjo kapitalinio remonto. 1998 metais buvo pristatytas trečias aukštas, tačiau tai tik nežymiai pakeitė globos namuose gyvenančių vaikų ir dirbančių darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas, todėl buvo parengtas projektas „Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas“. Renovuoti vaikų globos namus „Nykštukas“ ir sudaryti sąlygas personalo kvalifikacinių įgūdžių tobulinimui – toks šiuo metu baigto įgyvendinti projekto tikslas.

Baigiant įgyvendinti projektą, būtina įvertinti jo rezultatus. Svarbiausia, pasak Radviliškio rajono savivaldybės mero A. Čepononio, kad Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ globotiniams gyvenimo ir mokymosi aplinka tapo saugesnė ir jaukesnė.

Šiuo metu Radviliškio vaikų globos namuose „Nykštukas“ gyvena 61 globotiniai. Atlikus pastato rekonstrukciją, vaikų namuose atsirado galimybė vaikams gyventi atitinkamo amžiaus grupėse (šeimynėlėse). Šiuo metu vaikų namuose įkurtos 5 globotinių grupės (2 ikimokyklinio ir 3 mokyklinio amžiaus), vaikai turi galimybę gyventi atskiruose kambariuose po 2 ar 3 vaikus, naudotis atskira grupės virtuvėle, poilsio kambariu ar kompiuterių klase. Mažiau išleidžiama lėšų pastato apšildymui, darbuotojams patogiau atlikti savo darbą ir praktikoje pritaikyti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose įgytas žinias.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ pastato ir aplinkinės teritorijos rekonstrukcijos darbai, kuriuos vykdė rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“: pakeistas stogas ir lietaus nubėgimo sistema, apšiltintos pastato išorinės sienos, atnaujinti lauko ir vidaus laiptai, pakeistos durys ir seni langai, pakeista grindų danga, atnaujinti sanitariniai mazgai, pakeisti apšvietimo įrenginiai, rekonstruotos vandentiekio ir nuotekų sistemos, atnaujinta šildymo sistema, įrengta vėdinimo sistema, atlikta pilna pastato vidaus apdaila, atnaujintos automobilių stovėjimo, krepšinio aikštelių ir pėsčiųjų takų dangos, įrengta lietaus vandens surinkimo sistema, visa vaikų globos namų teritorija aptverta nauja tvora. Be to, buvo įsigytas papildomos veiklos organizavimo inventorius (buitiniai prietaisai, kompiuterinė ir optikos įranga bei sporto reikmenys), nauji baldai, reikalingi vaikų gyvenimo ir poilsio kambariams, atnaujinta pagrindinės virtuvės ir virtuvėlių įranga.

Projekto įgyvendinimo metu buvo tobulinami vaikų globos namų „Nykštukas“ darbuotojų administraciniai, pedagogikos, psichologijos, vaikų auklėjimo gebėjimai. 44 darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose, kursuose:
* „Efektyvi socialinių paslaugų vadyba. Personalo valdymas“.
* „Planų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas“.
* „Globos namų savivaldos organizavimas“.
* „Vaiko atstovavimas ir jo teisių apsauga globos įstaigoje (teisiniais klausimais)“.
* „Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas bei socialinių paslaugų institucijų veiklos įsivertinimo ypatumai“.
* „Vaikų socialinės priežiūros standartai ir jų diegimas“.
* „Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas socialinėje įstaigoje“.
* „Globos namų vaikų paruošimas asmeniniam gyvenimui ir integracijai į visuomenę“.
* „Savimi pasitikinčios ir stresui atsparios asmenybės ugdymas“.
* „Pagalbos teikimas vaikams iš asocialių šeimų arba tėvų paliktiems vaikams“.
* „Mokyklinio amžiaus vaikų elgesio problemos ir mokymo poveikio galimybės“.
* „Vaiko gerovės užtikrinimas“.

Siekiant numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, projektas įgyvendintas rūpestingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir geros partnerystės principais.

2008 m. liepos 31 d. buvo pasirašyta Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 2004-LT0016-IP-1EEE tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos. Pagal šią sutartį bendra projekto tinkamų išlaidų suma yra ne daugiau kaip 3 429 224,28 Lt (993 172,00 EUR), iš jų: Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo parama ne daugiau kaip 2 914 839,95 Lt (844 196,00 EUR) (85 procentai tinkamų projekto išlaidų sumos), Radviliškio rajono savivaldybės administracijos piniginis įnašas – 514 384,33 Lt (148 976,00 EUR) (ne mažiau kaip 15 procentų tinkamų projekto išlaidų sumos).

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2008 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.

Projekto vadovas – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-14 11:29:21
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)