Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Renginiai
 • Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
  Eil.
  Nr.
  Pavadinimas Aprašymo turinys
  1. Administracinės paslaugos kodas Architekt1
  2. Administracinės paslaugos versija 2
  3. Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
  4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Statytojas pateikia prašymą su visais privalomais pateikti dokumentais (privalomi dokumentai nurodyti priede). Įgaliotas savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus valstybės tarnautojas, patikrinęs ir nustatęs, kad statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos, užregistruoja prašymą, nustato specialiuosius architektūros reikalavimus, kurie neprieštarauja Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams. Nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus patvirtina Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas. Specialieji architektūros reikalavimai rengiami 2 egzemplioriais, vienas egzempliorius išduodamas statytojui.
  5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
  - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (nauja redakcija nuo 2014-01-01);
  Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120 (nauja redakcija nuo 2014-01-01);
  - Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 patvirtintas įsakymas Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  - STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.
  6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti pateikiami dokumentai:
  1. Prašymas.
  2. Projektiniai pasiūlymai. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
  3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai:
  3.1. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
  3.2. žemės sklypo ribų kadastrinių matavimų planas;
  3.3. žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartis;
  3.4. žemės sklypo bendraturčių sutikimas;
  4. Statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai:
  4.1. pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
  4.2. statinių kadastriniai matavimai (bylos kopija);
  4.3. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas, kai statinys priklauso keliems savininkams arba vykdomi daugiabučio namo bendro naudojimo patalpų statybos darbai (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip);
  4.4. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolo kopija (keičiant gyvenamųjų patalpų paskirtį).
  5. Papildomi dokumentai:
  – Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai ir peržiūrėti projektiniai pasiūlymai (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
  – atsakingos institucijos išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi).
  7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
  8. Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros ir urbanistikos skyrius,
  vyr. specialistė Ingrida Grigalaitienė,
  208 kab., tel. (8 422) 69 008,
  ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt
  9. Administracinės paslaugos vadovas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Valuckas,
  tel. (8 422) 69 007, arturas.valuckas@radviliskis.lt
  10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo dienų.
  11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
  12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
  13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
  14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
  Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
  Gavus specialiuosius architektūros reikalavimus, statytojas kreipiasi į projektuotoją dėl projekto rengimo.
  15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 19.20.

  Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas paslaugos teikimo sekos schema

  Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-10 11:06:25
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.