2022 m. sausio 25 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo ir sporto skyrius

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS FUNKCIJOS


KONTAKTAI


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIS


NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS


PROJEKTAS
„LYDERIŲ LAIKAS 3“

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) 


PROJEKTAS „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


KOORDINUOTAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS METODINĖ INFORMACIJA

 1. Lygiavertis startas: ankstyvojo ugdymo plėtra ir prieinamumas (pdf formatas).
 2. Privalomas visuotinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ankstinimas (pptx formatas).
 3. Naujos rūkymo metodikos ir jų saugumas (pdf formatas).
 4. Multidimensinė šeimos terapija (pptx formatas).
 5. Ankstyvosios intervencijos programa. Naujovės (pdf formatas).
 6. Internetinės erdvės panaudojimas prevencijoje (pdf formatas).
 7. Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimas (pdf formatas).
 8. ES investicijos neįgaliųjų gerovei (pdf formatas).
 9. Pagalba priklausomybės ligomis sergantiems asmenims (pdf formatas).
 10. Tiltas: paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa (pdf formatas).

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2021–2022 M. M. VYKDOMOS PROGRAMOS


MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKA


ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 


VALSTYBINĖ KALBA


Programos ir projektai

1. Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursas


2. Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas 

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ VYKDYMUI


3. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFVA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ dalyvaujančių Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų sąrašas


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS (.pdf formatas)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2022 METŲ ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO VEIKLOS PLANAS (.pdf formatas)


INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PREVENCINĖSE, SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO PROGRAMOSE

Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos:

 • Priešmokykliniame ugdyme – LAIKAS KARTU;
 • Grinkiškio Jono Poderio gimnazija;
 • Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija;
 • Pociūnėlių pagrindinė mokykla;
 • Baisogalos mokykla darželis;
 • Vinco Kudirkos progimnazija;
 • Alksniupių pagrindinė mokykla;
 • Gražinos pagrindinė mokykla.

V-VIII klasėse – PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS

 • Vinco Kudirkos progimnazija;
 • Alksniupių pagrindinė mokykla;
 • Šeduvos gimnazija;
 • Gražinos pagrindinė mokykla.

IX-XII klasėse – RAKTAI Į SĖKMĘ

 • Lizdeikos gimnazija;
 • Baisogalos gimnazija;
 • Šeduvos gimnazija;
 • Gražinos pagrindinė mokykla.

Kitos programos:

Patyčių prevencijos programa – „OLWEUS“

 • Pakalniškių pagrindinė mokykla, 1–10 klasėse;
 • Sidabravo gimnazija, 1–8, I–IV g. klasėse;
 • Vaižganto progimnazija, 1–8 klasėse.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse, emocinės savijautos prevencijos programa – „ZIPIO DRAUGAI“

 • Radviliškio r. Sidabravo gimnazija;
 • Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija;
 • Radviliškio Vaižganto progimnazija;
 • Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.

EGZAMINAI

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Nacionalinis egzaminų centras – čia rasite visą informaciją apie egzaminus.


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (diagnostiniai ir standartizuoti testai)

Nuo 2016-ųjų metų Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vyksta, mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas, panaudojant Nacionalinės švietimo agentūros (buvusio Nacionalinio egzaminų centro) šalies lygmeniu parengtais Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) įrankiais – mokinių pasiekimų patikrinimo testais, skirtais įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus.

NMPP tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Daugiau informacijos apie NMPP galite rasti čia.


RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 4 IR 8 KLASĖS ELEKTRONINIO MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2021 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4 IR 6 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2019 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2018 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2017 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITA 2016 M. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 4 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT PROJEKTE PARENGTUS STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITA 2015 M. (PDF formatas).


Švietimo valdymo informacinė sistema

Švietimo valdymo informacinės sistemos svetainės paskirtis teikti oficialią informaciją apie švietimo būklę (nacionalinius rodiklius, mokyklų ir rajonų informacines korteles, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas).

Svetainė sukurta vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programą.

http://www.svis.smm.ltMokinių vežimas 1. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 2. Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 3. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 4. Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 5. Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 6. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 7. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 8. Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 9. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos (2018 m.) (2019 m.);
 10. Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 11. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 12. Radviliškio Vaižganto progimnazijos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 13. Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 14. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 15. Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 16. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 17. Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 18. Radviliškio dailės mokyklos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 19. Radviliškio muzikos mokyklos (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 20. Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.);
 21. Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro (2018 m.) (2019 m.) (2020 m.).

Radviliškio rajono švietimo įstaigos

Švietimo pagalbos įstaigos


Už pateiktą informaciją atsakingas Švietimo ir sporto skyrius.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-18 15:24:47
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)