2021 m. rugsėjo 21 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus naujienos
Pradedamas šildymo sezonas švietimo, sveikatos priežiūros ir gydymo, socialinėse įstaigose

Nustatyta 2021–2022 metų šildymo sezono pradžia Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžiose ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Jis pradedamas nuo 2021 m. rugsėjo 21 d.

Skaityti toliau...
Diskutuota apie vaikų vasaros poilsio programų vykdymo iššūkius

Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, jo pavaduotojas Vtytautas Krikščiūnas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Justinas Pranys  ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas drauge su skyriaus specialistais Ieva Ražinskiene, Judita Steponavičiene, Marija Motiejūniene, Rasa Plukiene, Rimu Špakausku ir jaunimo reikalų koordinatoriumi Rimvydu Aleknavičiumi aptarė visą vasarą vykusias vaikų vasaros poilsio programas Radviliškio rajone, diskutavo apie lėšų tokioms stovykloms poreikį, apie stovyklų organizatorių indėlį į vaikų vasaros poilsio organizavimo procesą.

Skaityti toliau...
Kviečiame dalyvauti pakartotinai skelbiamame Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo konkurse

Kviečiame dalyvauti pakartotinai skelbiamame Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo konkurse.

Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d. Radviliškio r. savivaldybėje, Aušros a. 10, 301 kab.

Informacija teikiama telefonu: 8 422 69 149

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Skaityti toliau...
Lizdeikiečiai – Jaunojo tyrėjo laboratorijoje

Rugsėjo 14 d. 1RG klasės mokiniai vyko į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokslinę laboratoriją. Mokiniai, pasirinkę realiųjų arba gamtos mokslų pakraipą, Jaunojo tyrėjo laboratorijoje dirbdami grupėse atliko kriminalistinį tyrimą. Buvo pavogtas paveikslas „Žibučių karalienė“, sulaikyti 5 įtariamieji.

Skaityti toliau...
Projektas „Gamtos herojai‘21“ ieško draugiškų aplinkai mokinių, pedagogų bei mokyklų

Visus neabejingus aplinkai, gamtai, gyvybei mokinius, mokytojus ar ugdymo įstaigų bendruomenes projekto „Gamtos herojai‘21“ organizatoriai kviečia teikti paraiškas į jau antrus metus iš eilės vykstančius apdovanojimus, kuriais siekiama ekologijos principus jaunajai kartai pradėti formuoti dar mokykloje.

Skaityti toliau...
Vinco Kudirkos progimnazijoje laimėtas antras „Erazmus+“ projektas

Rugsėjo 5–8 d. Vinco Kudirkos progimnazijos vadovė Rasa Dagienė ir mokyklos projekto „Erasmus+“ Project 2020-1-ES01-KA201-082876 koordinatorė Ligita Mickevičiūtė vyko į Cuencos miestą Ispanijoje pasirašyti sutarties dėl 35 000 Eur projekto „Besimokanti Europa“ finansavimo, suderinti projekto įgyvendinimo sąlygų, numatyti bendrų veiklų su partneriais iš Vokietijos, Ispanijos, Latvijos, Slovakijos ir Serbijos datas, mokinių dalyvavimo projekte aplinkybių.

Skaityti toliau...
Piligriminis žygis – Dievo Motinos garbei

Šiais metais jau devynioliktąjį kartą Baisogalos gimnazijos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas – Šiluva, kurį organizuoja Šiaulių vyskupija.

Skaityti toliau...
Informacija apie Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimą

Taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokykloje, nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d. ribojama dalis Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos. Nurodytu laikotarpiu sustabdomas kontaktinis ugdymas Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje „Bitutės“ ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. A-909 (8.2) „Dėl Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos dalies veiklos ribojimo“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Skaityti toliau...
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektas teikiamas viešajam svarstymui

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A-84-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projekto (toliau – Bendrojo plano projekto) rengimo darbo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitų teisės aktų reikalavimais, atliko Savivaldybės mokyklų esamos būklės analizę ir parengė Bendrojo plano projektą.

Skaityti toliau...
Informacija apie Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos dalies veiklos ribojimą

Siekiant taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos I c klasėje, nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2021 m. rugsėjo 19 d. ribojama Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos veiklos dalis. Šiuo laikotarpiu mišrus ugdymas Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos I c klasėje sustabdomas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. A-901 (8.2) „Dėl Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos dalies veiklos ribojimo“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Skaityti toliau...
Radviliškio rajono savivaldybėje – pedagogai iš užsienio

Radviliškio rajono savivaldybėje apsilankė grupė pedagogų iš užsienio. Su Radviliškio rajono savivaldybės meru Vytautu Simeliu, mero pavaduotoju Vytautu Krikščiūnu ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Laisvūnu Vaičiūnu susitiko ERASMUS + programos projekto BE SMART koordinatoriai iš Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos ir Lenkijos. Jie šią savaitę vieši Radviliškio rajone ir dirba drauge su šio projekto partneriu – Baisogalos gimnazija.

Skaityti toliau...
„Erasmus“ akreditacija – galimybė augti, mokytis ir mokyti kitus

Nuo 2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Šiuo laikotarpiu siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Tokia galimybė suteikiama bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą.

Skaityti toliau...
Nacionaliniai kokybės ženkleliai – Radviliškio rajono pedagogėms

Aštuonios Radviliškio rajono pedagogės rugpjūčio 25 d. iškilmingame renginyje Vilniuje buvo apdovanotos Nacionaliniais kokybės ženkleliais už programos „eTwinning“ projektus, vykdytus 2020–2021 mokslo metais. „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą. Nacionaliniais kokybės ženkleliais apdovanotos D. Valavičienė iš Vinco Kudirkos progimnazijos, I. Pudžiuvėlienė iš Šeduvos lopšelio-darželio, R. Tkačuk, D. Macikienė, K. Maselskienė, D. Asačiovienė, E. Korsakienė ir J. Bložienė iš Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“.

Skaityti toliau...
Vaikų su negalia vasaros stovykla „Vasaros spalvos“

Gražinos pagrindinėje mokykloje rugpjūčio 23–27 d. vyko vaikų su negalia vasaros stovykla „Vasaros spalvos“. Stovyklą organizavo mokyklos Dienos centro „Meleta“, kuris užtikrina vaikų su negalia užimtumą po pamokų, darbuotojai ir specialiųjų-lavinamųjų klasių pedagogai. Stovykloje dalyvavo Dienos centro „Meleta“ lankytojai ir Gražinos pagrindinės mokyklos specialiųjų-lavinamųjų klasių mokiniai.

Skaityti toliau...
Rugsėjo 1-osios skambutis pakvietė į naują žinių ir atradimų kelionę

Rudenišką, bet šviesų trečiadienio rytą Radviliškio miesto centre ir prie mokyklų šurmuliavo daug šventiškai nusiteikusių žmonių. Kaip ir kasmet, tikintieji turėjo galimybę dalyvauti šventosiose Mišiose, skirtose Mokslo ir žinių dienai. Mišias laikė ir Lizdeikos gimnazijos abiturientams Dievo palaimos per mokslo metus linkėjo Radviliškio parapijos dekanas klebonas Tadas Rudys. Mišiose dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Krikščiūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas ir kt.

Skaityti toliau...
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)