2021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Tikslinės kompensacijos

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu.

Asmenys, turintys teisę gauti tikslinę kompensaciją

  1. Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija;

  2. Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija;

  3. Asmenims, tuo pačiu metu turintiems teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, skiriama ir mokama didesnė tikslinė kompensacija.

Tikslinių kompensacijų dydžiai

1. Tikslinių kompensacijų dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 112 eurų. Tikslinių kompensacijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

2. Tikslinės kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų

3. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

4. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;

2) asmenims, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Tikslinių kompensacijų mokėjimo nutraukimo ir pratęsimo tvarka

  1. Tikslinės kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pasibaigė tikslinės kompensacijos skyrimo terminas, pirmos dienos. Jeigu asmens teisė gauti tikslinę kompensaciją išlieka, bet prašymą dėl šios išmokos mokėjimo pratęsimo asmuo pateikia pavėluotai, tikslinė kompensacija nepriskaičiuojant palūkanų išmokama už visą laiką, bet ne daugiau kaip už 3 metus nuo tos dienos, kai buvo pateikti prašymas dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo pratęsimo ir dokumentai.

  2. Tikslinės kompensacijos gavėjui persikėlus nuolat gyventi į kitą valstybę, paskirtos tikslinės kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę, pirmos dienos, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

Tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo ypatumai

  1. Tikslinės kompensacijos asmenims, gyvenantiems ar slaugomiems (prižiūrimiems) stacionariose socialinės globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, neskiriamos ir nemokamos. Kai šie asmenys laikinai ar visam laikui išvyksta iš šių įstaigų, tikslinės kompensacijos skiriamos, o paskirtosios pradedamos mokėti nuo kitos dienos po to, kai jie išvyko iš šių įstaigų. Jeigu šie asmenys vėl grįžta į stacionarias socialinės globos, auklėjimo ar slaugos įstaigas, tikslinės kompensacijos nemokamos nuo kitos dienos po to, kai jie vėl apgyvendinti ar pradėti slaugyti šiose įstaigose.

  2. Tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos asmenims kardomojo kalinimo (suėmimo) metu, taip pat asmenims, nuteistiems laisvės atėmimo bausmėmis, ir asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą. Šiems asmenims paskirtos tikslinės kompensacijos nemokamos nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį jie buvo suimti, nuteisti, pradėti priverstinai gydyti ar auklėti, pirmos dienos. Kai pasibaigia kardomasis kalinimas (suėmimas), taip pat kai asmuo paleidžiamas iš įkalinimo vietos, iš priverstinio gydymo įstaigos, iš specialios auklėjimo įstaigos, paskirta tikslinė kompensacija, gavus asmens prašymą, vėl pradedama mokėti nuo kitos dienos po to, kai jis buvo paleistas, jeigu asmuo turi teisę gauti tikslinę kompensaciją.

  3. Asmenims, kurie iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos gavo 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, sukakus senatvės pensijos amžių mokama tokio paties dydžio tikslinė kompensacija, jeigu jiems nustatomas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

  4. Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju jį laidojusiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padalinimas išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija ir tikslinė kompensacija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė.

Išsamesnė informacija pateikiama Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje
Aušros a. 10, Radviliškis, 112 kab. aukštas
Tel. (8 422) 69 032

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-29 09:04:11
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)