2022 m. sausio 17 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Valstybinė kalba

Vilniaus Ozo gimnazija kviečia


1. VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI


Radviliškio rajono savivaldybės bazinė mokykla – Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Lizdeikos g. 6C, Radviliškis, tel. (8 422) 51 655, faks. (8 422) 53 567; el. p. zidruna.onaitiene@gmail.com


Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis aprašo „Pusiaukelė“ lygį, kuris parodo, kad asmuo supranta trumpus, aiškios sandaros sakytinius ir rašytinius tekstus įprastomis kasdienio gyvenimo temomis, geba kalbėti apie konkrečius žinomus dalykus, geba pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius), taip pat geba suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą maždaug iš 900–1000 žodžių susidedančio bazinio žodyno, naudotis mažiausiu pareigų terminijos kiekiu.

Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ir (ar) pildyti  tipinių dokumentų formas (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai ir panašiai).

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis aprašo „Slenkstis“ lygį, kuris parodo, kad asmuo supranta sakytinius ir rašytinius tekstus žinomomis temomis, geba kalbėti įvairiomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis, geba pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, taip pat geba suprasti sakytinę kalbą, rašytinį tekstą ir bendrauti valstybine kalba maždaug iš 1800–2000 žodžių susidedančio bazinio žodyno ir pareigų terminijos.

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos B ir C lygiams, jeigu jie darbo reikalais turi nuolat bendrauti su asmenimis ir (ar) pildyti tipinių dokumentų formas (išskyrus mokytojus, ugdančius valstybine kalba).

Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis aprašo „Aukštuma“ lygį, kuris parodo, kad asmuo supranta ilgus sudėtingus sakytinius ir rašytinius tekstus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis, geba laisvai kalbėti įvairiomis temomis, paaiškinti požiūrius ir nuomones, geba rengti oficialius dokumentus ir juos tvarkyti, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu.

Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, pareigūnams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba ugdantiems mokytojams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms), jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų, vežančių keleivius ir (ar) krovinius į (iš) Lietuvos Respublikos jūrų uostus (uostų), kapitonams arba bent vienam iš tokių laivų kapitonų padėjėjų, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (2002 m. rugsėjo 17 d. Nr. IX-1078) 12 straipsnyje rašoma: „Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama asmeniui, pateikusiam prašymą, jeigu jis sutinka prisiekti Lietuvos Respublikai ir atitinka šias sąlygas:

  1. išlaikė valstybinės kalbos egzaminą;
  2. nuolat gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje pastaruosius dešimt metų;
  3. turi legalų pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  4. išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą;
  5. yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios įstatymus Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju prarandama tos valstybės pilietybė, ir raštu praneša apie savo sprendimą atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė.“
 

Leidinių, kurie gali padėti pasirengti egzaminams, sąrašą, mokomųjų testų pavyzdžius galima rasti  Ugdymo plėtotės centro svetainėje internete www.upc.smm.lt skyrelyje Tobulėkite (Valstybinė kalba).


2. KALBOS KONSULTACIJOS IR INSTITUCIJOS, REGLAMENTUOJANČIOS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMĄ

Kalbos konsultacijos

  • Kalbos taisyklingumo klausimais galima pasitarti su Valstybinės kalbos komisijos konsultantu telefonu (8  5) 272 45 20 arba el. paštu konsultacijos@vlkk.lt.

  • Radviliškyje kalbos taisyklingumo klausimais galima pasitarti telefonu (8 422) 69 054, el. p. eligija.zoltneriene@radviliskis.lt.

Kalbos institucijos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius
Tel. (8 5) 272 33 58
Faksas (8 5) 272 50 94
El. p. vlkk@vlkk.lt  
http://www.vlkk.lt

Valstybinė kalbos inspekcija
M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Tel. / faks. (8 5)  260 8899
Įstaigos kodas 188779755
El. p. vki@lrvki.lt
http://vki.lrv.lt

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 234 64 72
Faks. (8 ~ 5) 234 72 00
El. p. lki@lki.lt  
http://www.lki.lt


3. APIE DOKUMENTŲ RENGIMĄ:


4. VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMĄ IR TAISYKLINGUMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI


5. KITA AKTUALI INFORMACIJA

5.1. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas

5.2. Kalbos patarimai

 
 

5.3. Įmonių pavadinimų sudarymas

5.4. Dažniausiai užduodami klausimai

5.5. Lietuvių kalbos ištekliai internete

 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-23 16:08:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)