2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Valstybinė kalba

 

1. VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI

  • Nacionalinė švietimo agentūra pakeitė Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2022 m. egzaminų tvarkaraštį. Egzaminų tvarkaraštį rasite čia. 


Radviliškio rajono savivaldybės bazinė mokykla. Radviliškio rajono savivaldybėje egzaminai vyksta Radviliškio rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos bazine mokykla Radviliškio Lizdeikos gimnaziją (Lizdeikos g. 6C, Radviliškyje, tel. (8 422) 51 655, el. p. gimnazija@lizdeika.radviliskis.lm.lt).

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. A-37-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos tvirtinimo, bazinės mokyklos skyrimo“.


Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas.

Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ir (ar) pildyti  tipinių dokumentų formas (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai ir panašiai).

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams, kuriems būtinas ne aukštesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas, iki 2009 m. įgytas aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas, jeigu jie darbo reikalais turi nuolat bendrauti su asmenimis ir (ar) pildyti tipinių dokumentų formas (išskyrus mokytojus, ugdančius valstybine kalba).

Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams, kuriems būtinas aukštasis universitetinis arba lygiavertis išsilavinimas, valstybine kalba ugdantiems mokytojams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms), jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų, vežančių keleivius ir (ar) krovinius į (iš) Lietuvos Respublikos jūrų uostus (uostų), kapitonams arba bent vienam iš tokių laivų kapitonų padėjėjų, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. laikyti egzamino nereikės paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, kuriems būtina mokėti kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu (vairuotojai, prekybos darbuotojai ir pan.), jeigu jie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Tokie asmenys laikomi įgijusiais pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir ne žemesnį kaip lietuvių kalbos mokėjimo B2 lygį laikomi asmenys, atitinkantys bent vieną iš toliau nurodytų reikalavimų:

1. įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;

2. Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma lietuvių kalbos;

3. įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos.

4. 1991 m. ar vėliau Lietuvos Respublikoje baigę vidurinio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, pirminio profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa ne lietuvių mokomąja kalba ir išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį lietuvių kalbos mokėjimą.

Įgijusiais pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir ne žemesnį kaip lietuvių kalbos mokėjimo A2 lygį laikomi asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba iki 1991 m., jeigu buvo mokoma lietuvių kalbos.

Asmenys, išlaikę valstybinės kalbos egzaminą Lietuvos Respublikos pilietybei gauti, laikomi įgiję pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir ne žemesnį kaip lietuvių kalbos mokėjimo A2 lygį.

Leidinių, kurie gali padėti pasirengti egzaminams, sąrašą, mokomųjų testų pavyzdžius galima rasti  Ugdymo plėtotės centro svetainėje internete www.upc.smm.lt skyrelyje Tobulėkite (Valstybinė kalba).


2. KALBOS KONSULTACIJOS IR INSTITUCIJOS, REGLAMENTUOJANČIOS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMĄ

Kalbos konsultacijos

  • Kalbos taisyklingumo klausimais galima pasitarti su Valstybinės kalbos komisijos konsultantu telefonu (8  5) 272 45 20 arba el. paštu konsultacijos@vlkk.lt.

  • Radviliškyje kalbos taisyklingumo klausimais galima pasitarti telefonu (8 422) 69 054, el. p. eligija.zoltneriene@radviliskis.lt.

Kalbos institucijos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius
Tel. (8 5) 272 33 58
Faksas (8 5) 272 50 94
El. p. vlkk@vlkk.lt  
http://www.vlkk.lt

Valstybinė kalbos inspekcija
M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Tel. / faks. (8 5)  260 8899
Įstaigos kodas 188779755
El. p. vki@lrvki.lt
http://vki.lrv.lt

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 234 64 72
Faks. (8 ~ 5) 234 72 00
El. p. lki@lki.lt  
http://www.lki.lt


3. APIE DOKUMENTŲ RENGIMĄ:


4. VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMĄ IR TAISYKLINGUMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI


5. KITA AKTUALI INFORMACIJA

5.1. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas

5.2. Kalbos patarimai

5.3. Įmonių pavadinimų sudarymas

5.4. Dažniausiai užduodami klausimai

5.5. Lietuvių kalbos ištekliai internete

 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-30 13:02:28
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)