2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vartotojo gidas

1. Naudotojo prisijungimas prie portalo

Naudotojas, paspaudęs ant  meniu punkto „Gyventojų prisijungimas“, gali:

 • prisijungti kaip registruotas vartotojas su jau turimu prisijungimo vardu is slaptažodžiu (gautais užsiregistravus portale);
 • prisijungti naudojant Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos (VAIISIS) funkcionalumą – prisijungimas vyksta per Elektroninius valdžios vartus, šio prisijungimo metu interesantas gali būti nukreiptas į komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemas, kuriose bus identifikuoti jo asmeniniai duomenys ir saugiu kanalu perduoti į svetainę, autentifikuotis su asmens tapatybės kortele (su integruotais skaitmeniniais sertifikatais) ar asmeniniu skaitmeniniu sertifikatu, išduotu Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro). Naudotojo prisijungimo aplinkos skiriasi priklausomai nuo to per kur jungiasi naudotojas.


 

1 pav. Prisijungimo pasirinkimas

Jungiantis pirmą kartą per VAIISIS reikia pasirinkti prisijungimo būdą:

 • Bankas;
 • El. parašo naudotojams;
 • Asmens tapatybės kortelė.

Gyventojas pasirinkęs jam patogų prisijungimo būdą, atlieka sistemoje prisijungimo veiksmus.

Identifikavęsis per vieną iš galimų būdų naudotojas grąžinamas į portalą, kuriame jis mato papildomą indentifikuoto vartotojo meniu.

Prisijungęs naudotojas gali:

 • pasikeisti savo prisijungimo prie portalo slaptažodį;
 • peržiūrėti arba pasikeisti savo asmeninius duomenis;
 • pridėti teisės aktų projektus;
 • komentuoti teisės aktų projektus;
 • balsuoti užteisės aktų projektus;
 • pateikti peticiją;
 • pridėti rūpimus klausimus iš tarybos posėdžio;
 • pateikti skundą;
 • dalyvauti savivaldybės forume ir diskutuoti svarbiomis temomis;
 • dalyvauti apklausoje skirtoje tik identifikuotiems naudotojams;
 • užduoti rūpimus klausimus savivaldybės atstovams.


 

2 pav. Prisijungusio naudotojo meniu

2. Elektroninės demokratijos paslaugos

E-demokratijos priemonėmis Radviliškio rajono savivaldybėje bus realizuotas piliečių ir savivaldybės administravimo subjektų bendradarbiavimas. Sukurtos efektyvios gyventojų informavimo ir dalyvavimo sprendimų priėmimo bei teisės aktų projektų parengimo procesuose. E. demokratijos priemonių dėka užkirstas kelias visuomenės nuomonės manipuliavimui, užtikrinant piliečių tiesioginį dalyvavimą sprendžiant esminius miesto gyvenimo klausimus.

Įgyvendintas elektroninės demokratijos sprendimas užtikrins aiškesnį ir paprastesnį savivaldybės interneto svetainės funkcionavimą, informacijos sisteminimą ir geresnį svetainės prieinamumą vartotojui.

Elektroninės demokratijos priemonės, skirtos bendravimui tarp piliečių ir savivaldybės tarnautojų bei gyventojų dalyvavimui sprendimų priėmime, apima:

 

3 pav. E.demokratijos meniu

 Gyventojų prisijungimo funkcija aprašyta aukščiau skyriuje.

e-Konsultavimas – gyventojai gali užduoti klausimus. Užduotas klausimas yra priskiriamas atsakingam savivaldybės darbuotojui.


 

4 pav. Klausimų pateikimo forma

 Atsakingas savivaldybės atstovas atsako į užduotą klausimą. Atsakyti į klausimą galima privačiai, t.y. atsakymas bus nusiųstas gyventojui el.paštu. Arba klausimo atsakymas gali būti rodomas viešai. Tokiu būdu kiti gyventojai, kuriems aktualus tas pats klausimas, jau galės matyti atsakymą ir nereiks klausti dar kartą. Šis funkcionalumas ne tik palengvina gyventojams klausimų pateikimo būdą, bet ir palengvina savivaldybės darbuotojų darbą, kadangi atsakinėti į tuos pačius klausimus jau nereikia.

Klausimo pateikimas: pasirinkus meniu punktą „E.konsultavimas“ gyventojas mato klausimo uždavimo formą. Joje gali pasirinkti kokia tema bus klausimas, įvesti patį klausimą. Kai gyventojas yra identifikuotas sistema automatiškai savivaldybės darbuotojams parodo kas yra paklausėjas.

e-Apklausos – lankytojai gali reikšti savo nuomonę atsakydami į portale pateiktas apklausas. Apklausą paskelbia savivaldybės atsakingas darbuotojas, kai norima gauti nuomonė svarbiais klausimai.

Dalyvavimas apklausoje: pasirinkus meniu punktą „E.apklausos“ gyventojas mato šiuo metu aktyvią apklausą. Joje atsako į pateiktus klausimus. Kai gyventojas yra identifikuotas sistema automatiškai savivaldybės darbuotojams parodo kas atsakė į apklausos klausimus.

Baigus galioti apklausai, savivaldybės darbuotojai gali peržiūrėti apklausos rezultatus.


 

5 pav. Apklausa

e-Peticijos –    skirta pateikti peticijas, kurios savivaldybės nustatyta tvarka peržiūrimos ir gali būti įtrauktos į posėdį svarstymui.

Peticijos pateikimas: pasirinkus meniu E.peticijos, spaudžiamas mygtukas sukurti peticiją. Užpildomi visi laukai, prisegama dokumentas. Pateikus peticiją ji visad bus matoma gyventojui prie meniu „Mano peticijos“, čia bus galima matyti kokia peticijos būklė – priimta/atmesta.

 

6 pav. Peticijos pateikimo langas

e-Forumas – gyventojai gali diskutuoti tarpusavyje portale esančiame forume.

Naudojimasis forumu: pasirenkamas meniu punktas „E.forumas“. Atsidariusiame lange matoma sukurtos forumo grupės, kiekvienos grupės pranešimų skaičius ir paskutinis pasisakęs.


 

7 pav. Forumo grupės

Pasirinkus grupę, kurioje norima toliau patenkama į temų sąrašą, kuriame reikia išsirinkti temą.


 

8 pav. Forumo temos

Pasirinkus forumo temą galima pateikti savo pasisakymą.

 

9 pav. Pasisakymo įrašymo langas

Visų pasisakymus galima peržiūrėti bendrame lange.


 

10 pav. Pasisakymų langas

e-Skundai – gyventojai gali pateikti savo skundus savivaldybės administracijai internetu. Tai galima atlikti užpildant specializuotas el. skundų formas (tai gali daryti tik registruoti lankytojai), nurodant kam skundas yra adresuojamas.

Skundo pateikimas: pasirinkus meniu „E.skundai“ matomas skundų pateikimo langas. Kuriame reikia užpildyti privalomus laukus, pasirinkti kokia tema skundas, pavadinimas, bei galima prisegti dokumentą. Identifikuoto naudotojo duomenys matomi automatiškai.

 

11 pav. Pateikimo langas

Savo pateiktus skundus gyventojas galės peržiūrėti meniu „Mano skundai“. Čia bus matoma kaip keičiasi skundo būklė: neatsakytas/atmestas/priimtas.

 

12 pav. Pateikti skundai

Skundai svarstomi savivaldybės nustatyta tvarka.

Posėdžių transliacija – tiesioginė posėdžių peržiūra. Taip pat leidžia peržiūrėti ir buvusių posėdžių vaizdo įrašus.

Paspaudus meniu „Posėdžio transliacija“ atsidaro naujas langas kuriame galima stepėti vykstantį posėdį. Jei norima peržiūrėti jau vykusio posėdžio vaizdo įrašą, reikia pasirinkti posėdį iš archyvo sąrašo arba atlikti paiešką paieškos lange.

Taip pat galima peržiūrėti konkretaus klausimo svarstymą. Pasirinkus norimą posėdį, toliau spaudžiama ant klausimo iš klausimų sąrašo esančio po transliacijos langu. Sistema automatiškai parodo norimo klausimo svarstymo įrašą.

 

Posėdžio klausimai – ši funkcija leidžia peržiūrėti būsimo posėdžio darbotvarkę.

Naudojimas: paspaudus meniu punktą „Posėdžio klausimai“ parodoma būsimo/vykstančio posėdžio darbotvarkė. Jei šiuo metu nėra vykstančių posėdžių tuomet galima peržiūrėti tik buvusių posėdžių darbotvarkes pasirinkus mygtuką „Posėdžių archyvas“.


 

13 pav. Posėdžių archyvas

Galima atlikti balsavimo rezultatų paiešką, pasirinkus mygtuką „Balsavimų paieška“. Atsidariusiame lange gyventojas gali pasirinkti posėdį, dalyvį ir balsavimo tipą: Už, Prieš. Parodomi rezultatai.

 

14 pav. Balsavimų paieška

Galima atlikti posėdžio paiešką pasirinkus mygtuką „Posėdžių paieška“. Atsidariusiame lange užpildžius informaciją sistemą parodys kuo tikslesnius rezultatus.

 

15 pav. Posėdžių paieška

Galima pridėti posėdžio klausimą prie savo paskyros meniu „Mano klausimai“. Paspaudus veiksmo mygtuką „Pridėti prie „Mano klausimų“ klausimas bus pridėtas ir visad matomas meniu „Mano klausimai“.

 

18 pav. Klausimo įtraukimas

 

16 pav. „Mano klausimai“ meniu

 

Balsavimas ir komentavimas už teisės aktų projektus – identifikuotas gyventojas gali balsuoti ir komentuoti už svarstomus teisės aktų projektus.

Naudojimas: iš projektų sąrašo galima pasirinkti svarbius teisės aktų projektus ir juos prisidėti savo paskyroje. Pridėtas teisės aktų projektas visad matytis paspaudus meniu „Mano teisės aktai“. Pasirinkus veiksmą „Pridėti prie „Mano projektų“.


 

17 pav. Teisės aktų projektų pridėjimas

 

18 pav. Meniu „Mano teisės aktai“

Balsavimas vykdomas teisės akto peržiūros kortelėje paspaudus mygtuką „Balsuoti“. Atsidaro papildomas pasirinkimas: už/prieš/susilaikau. Pasirenkamas tinkamas variantas.

 

19 pav. Balsavimas už teisės akto projektą

Komentavimas už teisės akto projektą vykdomas pasirinkus mygtuką „Komentuoti“, atsidaro papildomas laukas, kuriame reikia įvesti savo komentarą. Komentarą reikia patvirtinti.

 

20 pav. Komentavimas už teisės aktų projektą

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-23 23:10:12
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)