2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas

Radviliškio rajone Pakalniškių apylinkės seniūnijoje Raudondvaryje esanti katilinė priskirtina prie taršos šaltinių, kurie kelia potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams ar kitiems aplinkos elementams. Teritorija jau yra paveikta praeities taršos, tačiau nenaudojamos infrastruktūros būklė yra prasta: statiniai ir įrengimai yra parūdiję, nesandarūs, juose yra likę mazuto atliekų bei užteršto vandens. Tai kelia papildomą grėsmę aplinkai. Be to, katilinės teritorija yra labai arti kaimo vandenvietės.

Problemą imta spręsti likviduojant Raudondvario katilinės mazuto ūkį. Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą (pradžia – 2009 m. gruodžio29 d., pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d.) „Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas“.

Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.

2010 liepos 1 dieną buvo sudaryta „Sutartis dėl Raudondvario katilinės mazuto ūkio likvidavimo ir mazuto likučių naikinimo darbų atlikimo“ su rangovu – UAB „Niskama“. Pagal šią sutartį darbai turėtų būti atlikti per dešimt mėnesių nuo jos pasirašymo. Šiuo metu darbai yra pradėti ir yra intensyviai vykdomi.

Likviduojant katilinės mazuto ūkį bus atlikti šie pagrindiniai darbai: išsiurbta ir išvežta 90 kub. m. mazuto atliekų, pašalintas užterštas vanduo bei atliekos; demontuoti antžeminiai mazuto rezervuarai; demontuoti vamzdynai bei nuotekų tinklai; demontuota požeminė priėmimo talpa bei kitos požeminės talpos; pašalinti mazuto gaudyklės įrengimai bei šildytuvai; iškastos 96 tonos užteršto grunto.

Pasak Radviliškio rajono mero Antano Čepononio, „likvidavus Raudondvario katilinės mazuto ūkį, pagerės kraštovaizdis: 0,61 ha teritorija bus išlyginta ir apsėta žole, medžiai, esantys mazuto ūkio teritorijoje, – išsaugoti. Likvidavus praeityje užterštą dirvožemį bei galimą taršos šaltinį, bus sumažinta taršos grėsmė požeminiams ir antžeminiams vandenims Raudondvario gyvenvietėje. Taigi pagerės ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 21:08:23
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)