2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Raudondvario katilinės mazutas nebeterš apylinkės gruntinių vandenų ir dirvožemio

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) baigia įgyvendinti projektą „Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas“, projekto kodas VP3-1.4-AM-06-R-61-001.

Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių seniūnijos Raudondvario kaime esanti katilinė buvo priskirta prie taršos šaltinių ir kėlė potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams ir kitiems aplinkos elementams. Teritorija jau buvo paveikta praeities taršos, nenaudojamos infrastruktūros būklė buvo prasta: statiniai ir įrengimai parūdiję, nesandarūs, juose buvo likę mazuto atliekų bei užteršto vandens ir tai kėlė papildomą grėsmę aplinkai. Be to, katilinės teritorija yra labai arti kaimo vandenvietės.

Projekto „Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas“ darbus atliko rangovas UAB „Niskama“. 2011 m. balandžio 30 d. jau baigti Raudondvario katilinės mazuto ūkio likvidavimo ir mazuto likučių naikinimo darbai. Likviduojant katilinės mazuto ūkį buvo išsiurbta ir išvežta 90 kub. m. mazuto atliekų, iškastos 96 tonos užteršto grunto, pašalintas užterštas vanduo bei atliekos; demontuoti 4 statiniai: antžeminiai mazuto rezervuarai; vamzdynai bei nuotekų tinklai; požeminė priėmimo talpa bei kitos požeminės talpos; pašalinti mazuto gaudyklės įrengimai bei šildytuvai; demontuota užteršta drenažo sistema.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijos seniūno Rimanto Ropolo, „likvidavus Raudondvario katilinės mazuto ūkį, pagražėjo Raudondvario apylinkės: 0,61 ha teritorija išlyginta ir apsėta žole, medžiai, esantys mazuto ūkio teritorijoje, – išsaugoti. Pašainus praeityje užterštą dirvožemį bei galimą taršos šaltinį, buvo sumažinta taršos grėsmė požeminiams ir antžeminiams vandenims Raudondvario gyvenvietėje. Taigi, pagerėjo aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė“.

Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 905 806,35 Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšų parama, o projekto vykdytojas skyrė 162 512,51 Lt. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2009 m. gruodžio 29 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 21:13:20
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)