2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos gerinimas

Valstybė gali geriau atlikti savo funkcijas tik išugdžiusi administracinius gebėjimus. Lietuvoje reikia investuoti į valstybės tarnybos žmogiškuosius išteklius. Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybė neturi visų mokymams surengti reikalingų lėšų, todėl bus pasinaudota ES struktūrinių fondų parama.

Radviliškio rajone vykdomas projektas „Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (projekto kodas VP1-4.1-VRM-04-R-61-004). Šis projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas prisideda prie Radviliškio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 metams Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 1.1 prioriteto „Socialinių procesų valdymo kompetencijų ir partnerystės struktūrų plėtotė“ priemonės „Radviliškio rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos gerinimas“ ir uždavinio „Tobulinti viešojo administravimo specialistų vadybines, projektines ir lyderystės kompetencijas“ įgyvendinimo.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio, projekto metu bus dėstomos tokios mokymų temos, kurios prisidės prie žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo, administracinių gebėjimų valstybės tarnyboje gerinimo. Tai padės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojams lanksčiau ir efektyviau reaguoti į laikmečio pokyčius ir visuomenės reikalavimus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. kovo 31 diena, baigti projektą planuojama 2011 m. sausio 31 dieną.

Projekto vertė – beveik du šimtai tūkstančių litų (198 791, 00 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skiria 29 818, 65 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (168 972,35 Lt).

Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius numatoma, kad iš viso bus išdėstytos 4 mokymo programos (vadovavimas ir lyderystė, viešieji pirkimai, mokymai dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS), statinių projektų ir projektavimo paslaugų bei statybos darbų rangos sutarčių rengimas ir administravimas pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos reikalavimus (FIDIC). Numatyto projekto metu planuojama apmokyti 55 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojus.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 21:15:40
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)