2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Jau pradėtas rengti Radviliškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2012–2020 metams

Radviliškio rajone pradėtas įgyvendinti projektas „Radviliškio rajono plėtros tobulinimas parengiant strateginį plėtros planą 2012–2020 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą“ (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-013). Šis projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

2011 m. rugsėjo 21 d. su Europos socialinio fondo agentūra buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-013 dėl projekto „Radviliškio rajono plėtros tobulinimas parengiant strateginį plėtros planą 2012–2020 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą“ finansavimo. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. rugsėjo 21 d., pabaiga – 2012 m. gruodžio 21 d.

Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 137 374,00 Lt, iš jų 116 767,90 Lt sudaro paramos lėšos, 20 606,10 Lt – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Radviliškio rajono savivaldybės plėtrą ir parengti Radviliškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2012–2020 metams bei trumpalaikį strateginį planą (trejiems metams). Nors Radviliškio rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2007–2013 metams nurodoma, kad kasmet atliekama jo stebėsena, tačiau labai svarbu ne vien stebėti plano vykdymą, papildyti ir (arba) atnaujinti plano prioritetus, tikslus, uždavinius arba priemones, bet jį nuolat peržiūrėti, įvertinti, kokios priežastys lėmė blogesnius ar geresnius rezultatų rodiklius. Atsižvelgiant į tai, koreguoti planą ir numatyti naujas galimybes, grėsmes bei būdus problemoms spręsti.

Suprantama, kad nuo rajono Savivaldybės darbo ir priimtų sprendimų priklauso gyventojų darbo ir kasdienės veiklos sąlygos, todėl labai svarbu, kaip Savivaldybės administracija pasirenka prioritetus, planuoja bei atlieka savo veiklą. Šiuo sudėtingu metu sunku numatyti, kiek laiko truks ekonomikos nuosmukis, kaip tai paveiks šalies ir atskirų jos teritorijų plėtrą, todėl greta strateginio plėtros plano ketinama parengti ir trumpalaikį strateginį planą trejiems metams. Jo esmė – detalizuoti tikslus, numatyti priemones, kaip jų pasiekti per kuo trumpesnį laiką. Taip pat jame turėtų atsispindėti tuo metu iškilusios problemos ir jų sprendimo galimybės. Taip bus siekiama užtikrinti visų rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą bei sanglaudos tarp skirtingų rajono vietovių didinimą ir atotrūkio nuo kitų Lietuvos rajonų mažinimą.

Projekto rezultatas bei projekto veiklų įgyvendinimo rodiklis yra toks: bus parengtas vienas Radviliškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2012–2020 metams ir vienas Radviliškio rajono savivaldybės trumpalaikis (trejiems metams) strateginis planas.

Radviliškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2012–2020 metams ir Radviliškio rajono savivaldybės trumpalaikį (trejiems metams) strateginį planą rengia Kauno technologijų universitetas pagal 2012 m. balandžio 12 d. pasirašytą paslaugų pirkimo sutartį.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, „šio projekto pasiekti rezultatai padės užtikrinti Radviliškio rajono savivaldybės darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Parengti planai bus naudojami rengiant tiek regioninius, tiek nacionalinius strateginius dokumentus, tai padės didinti viešojo administravimo efektyvumą“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 17:42:57
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)