2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Pradėta rekonstruoti Grinkiškio miestelio centrinė aikštė

Šiuo metu intensyviai vyksta Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbai, įgyvendinant projektą „Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-011). Šiuo projektu siekiama prisidėti prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo ir prielaidų sukūrimo ūkinės veiklos diversifikacijai skatinti. Atnaujinta viešoji infrastruktūra prisidės prie jaunų žmonių migracijos mažinimo, jų verslumo skatinimo, padės spręsti problemas, susijusias su senėjančia Grinkiškio mietelio bendruomene.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudarė 2011 m. spalio 3 d., projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. spalio 3 d., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. kovo 31 d. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 690 793,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (587 174,95 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (51 808,95 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui įgyvendinti skyrė 51 810,00 Lt.

Pagal šį projektą bus atlikta Grinkiškio miestelio aikštės rekonstrukcija ir sukurta viešoji poilsio, laisvalaikio infrastruktūra, pagerinta gyvenamoji bei viešoji aplinka. Projekto įgyvendinimas prisidės ne tik prie bendro sanglaudos tarp miesto ir kaimo vietovių patrauklumo skatinimo, bet ir prie gyvenamosios aplinkos Grinkiškio gyventojams gerinimo, gyventojų verslumo ir užimtumo didinimo: sutvarkyta miestelio centrinė aikštė turi potencialą tapti pagrindine gyventojų susibūrimo vieta, joje vietos veiklos grupių organizuojamų švenčių, mugių metu amatininkai, tautodailininkai turės galimybę pristatyti bei parduoti savo darbus.

Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbus vykdo AB „Pakruojo arka“, techninę darbų priežiūrą atlieka UAB „Šiaulių hidroprojektas“. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta Grinkiškio miestelio centrinės aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija: atnaujintos aikštės dangos, įrengti pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos, vaikų žaidimo aikštelė, mažosios architektūros elementai, planuojama apšviesti miestelio aikštę bei jos prieigas, aikštę apželdinti. Be to, aikštėje numatyta įrengti vietą skulptūrai pastatyti.

Pasak Grinkiškio seniūnijos seniūno Alberto Poškaus, „visos projekto metu įgyvendintos veiklos prisidės prie verslumo skatinimo Grinkiškio miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose, jaunų žmonių užimtumo didinimo tiek darbo, tiek laisvalaikio metu“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 17:57:24
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)