2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Grinkiškio miestelio centrinėje aikštėje jau baigti rekonstravimo darbai

Šiuo metu baigti Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbai, atlikti įgyvendinant projektą „Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-011). Šiuo projektu siekiama prisidėti prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo ir prielaidų sukūrimo ūkinės veiklos diversifikacijai skatinti. Atnaujinta viešoji infrastruktūra prisidės prie jaunų žmonių migracijos mažinimo, padės spręsti problemas, susijusias su senėjančia Grinkiškio miestelio bendruomene.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Šio projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. spalio 3 d., o veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. gegužės 31 d. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 690 793,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (587 174,05 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (51 808,95 Lt), Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skyrė 51 810,00 Lt.

Pagal šį projektą buvo atlikta Grinkiškio miestelio aikštės rekonstrukcija ir sukurta viešoji poilsio, laisvalaikio infrastruktūra, taip pagerinta gyvenamoji bei viešoji aplinka. Projekto įgyvendinimas prisidėjo ne tik prie bendro sanglaudos tarp miesto ir kaimo vietovių patrauklumo skatinimo, bet ir gyvenamosios aplinkos Grinkiškio gyventojams gerinimo, gyventojų verslumo ir užimtumo didinimo: sutvarkyta miestelio centrinė aikštė turi potencialą tapti pagrindine gyventojų susibūrimo vieta, joje vietos veiklos grupių organizuojamų švenčių, mugių metu amatininkai, tautodailininkai turės galimybę pristatyti bei parduoti savo darbus.

Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbų rangovas – AB „Pakruojo arka“, techninę darbų priežiūrą atliko UAB „Šiaulių hidroprojektas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta Grinkiškio miestelio centrinės aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija: atnaujintos aikštės dangos, įrengti pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos, vaikų žaidimo aikštelė, mažosios architektūros elementai, įrengtas miestelio aikštės bei jos prieigų apšvietimas, aikštė apželdinta. Be to, aikštėje įrengta vieta skulptūrai pastatyti.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, atnaujinta miestelio aikštė prisidės prie verslumo skatinimo Grinkiškio miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose, visų, o ypač jaunų, žmonių užimtumo didinimo.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 19:40:10
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)