2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Savivaldybės administracijos darbuotojai kelia kvalifikaciją

Lietuvoje reikia investuoti į valstybės tarnybos žmogiškuosius išteklius, nes tik išugdžiusi administracinius gebėjimus valstybė gali geriau atlikti savo funkcijas. Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybė neturi visų mokymams surengti reikalingų lėšų, todėl pasinaudojama ES struktūrinių fondų parama.

Radviliškio rajono savivaldybėje šiuo metu vykdomas projektas „Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ (projekto kodas VP1-4.1-VRM-04-R-61-016). Šis projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektu prisidedama prie Radviliškio rajono savivaldybės 2012–2020 metų strateginio plėtros plano II prioriteto „Ekonomikos vystymas“ 2.3 tikslo „Tobulinti savivaldybės įstaigų valdymą siekiant skaidrumo ir bendruomenės dalyvavimo“ 2.3.1 uždavinio „Gerinti gyventojų ir ūkio subjektų aptarnavimą savivaldybės institucijose 2.3.1.1 priemonės „Savivaldybės tarybos narių, administracijos bei savivaldybės įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2013 m. balandžio 8 d., o pabaiga planuojama 2014 m. balandžio 8 d.

Projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 218 170, 00 Lt, Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skiria 32 725, 50 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (185 444,50 Lt).

Savivaldybės administracijos darbuotojų strateginis tikslas yra siekti, kad savivaldybės turtas būtų naudojamas ir valdomas teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai, prižiūrėti, kaip vykdomas patvirtintas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, todėl siekiant šių tikslų organizuojami šie mokymai: „Seminaras aktualiais korupcijos klausimais“, „Viešųjų pirkimų organizavimas. Elektroniniai viešieji pirkimai“, „Savivaldybės strateginio valdymo sistema ir jos tobulinimas (savivaldybių veiklos planas ir programinis biudžetas)“, „Efektyvus vadovavimas: šiuolaikinės valdymo tendencijos“, „Minčių treningas: pozityvaus mąstymo treniruotė (Streso ir konfliktų valdymas – geri santykiai su darbuotojais)“, „Komandinis darbas: problemų sprendimo treniruotė (Efektyvios komandos formavimas ir komandinio darbo principų taikymas)“, „Tarnybinis etiketas ir protokolas“, ir „Darbo santykių teisinis reglamentavimas. Aktualūs Darbo kodekso pakeitimai ir naujovės. Jų taikymo ypatumai“. Šios aštuonios mokymo programos pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į ES savivaldybėms yra keliami dar didesni reikalavimai profesinėje ir bendrųjų gebėjimų srityje, be to, nuolat susiduriama su specialiųjų, teisinių bei bendrosios kompetencijos žinių stoka. Vis plačiau pradedama kalbėti apie ES šalių valstybės tarnautojų bendrąją kompetenciją, t. y. apie tokius gebėjimus, kurie būtini kiekvienos šalies tarnautojams, kad jie sėkmingai bendradarbiautų tarpusavyje.

Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymus vykdo VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras, laimėjęs mokymo paslaugų teikimo viešąjį konkursą. Projekto veiklose dalyvauja 44 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, svarbiausias projekto pasiekimas bus tas, kad administracijos darbuotojai įgis žinių, kurios užtikrins jų darbo tęstinumą, efektyvumą, aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Tai padės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams lanksčiau ir efektyviau reaguoti į laikmečio pokyčius ir visuomenės reikalavimus.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 18:00:00
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)