2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Baigtas rengti Radviliškio miesto bendrasis planas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Radviliškio miesto bendrojo plano rengimas“. Projektas iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų pagal 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)“.

Pasiektas pagrindinis projekto tikslas ir rezultatas – parengtas Radviliškio miesto bendrasis planas, kuriame suformuota tolimesnė miesto vystymo koncepcija, suplanuotos investicijos į infrastruktūrą atsižvelgiant į patvirtintas rajono plėtros strateginio plano 2004–2010 m. priemones.

Bendrasis planas būtinas tolimesnei darniai rajono savivaldybės centro – Radviliškio miesto – plėtrai. Bendrojo plano rengimo metu:

 • suformuota Radviliškio miesto vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai bei atliktas miesto teritorijos funkcinis zonavimas;
 • pateikti sprendiniai, kaip tobulinti susiklosčiusią miesto teritorijos urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę kompoziciją;
 • numatytos miesto teritorijos gyvenimo ir aplinkos kokybės kokybę gerinančios priemonės, suformuota bendrojo naudojimo želdynų sistema;
 • pateikti pasiūlymai išplėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
 • nustatyti miesto teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetai ir veiklos juose apribojimai; numatytos priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 • rezervuotos teritorijos komunikacijų trasų ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
 • numatyta aukštybinių pastatų išdėstymo teritorijos ir aukščio reglamentai; nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis;
 • įteisintas miesto teritorijos tvarkymo reglamentas.

Įgyvendintos projekto „Radviliškio miesto bendrojo plano rengimas“ veiklos:

 1. bendrojo plano parengiamasis etapas;
 2. bendrojo plano rengėjo paslaugų pirkimas;
 3. bendrojo plano rengimas;
 4. pasekmių aplinkai vertinimas;
 5. bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas ir derinimas;
 6. projekto audito paslaugų pirkimas;
 7. projekto viešumo užtikrinimas;
 8. projekto administravimas.

Bendra projekto vertė – 622 333 litų. Paramos suma – 491 643 litų.

Informaciją pateikė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Gintaras Pilypas

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 18:23:12
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)