2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Verslo aplinkos gerinimas Radviliškio rajone, sukuriant pramoninės zonos infrastruktūrą

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. S BPD2004-ERPF-3.2.4-06/0007 „Verslo aplinkos gerinimas Radviliškio rajone, sukuriant pramoninės zonos infrastruktūrą“.

2006 m. rugsėjo 28 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos teikimo sutartį, pagal kurią numatytos ir patvirtintos projekto įgyvendinimui tinkamos finansuoti l 467 497 Lt lėšos bei finansavimo šaltiniai:

 • 935 529 Lt – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
 • 311 843 Lt – Vyriausybės bendrojo finansavimo lėšos;
 • 220 125 Lt – rajono Savivaldybės lėšos.

Paramos intensyvumas – 85 proc.

Šis projektas atitinka bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonės „Verslo aplinkos gerinimas“ pagrindinį tikslą – gerinti verslo aplinką ir jo kokybę, sukurti paslaugų verslui struktūrą, užtikrinti galimybę jomis naudotis bei didinti jų prieinamumą, plėtoti verslo infrastruktūrą. Tikimasi, kad penkiuose sklypuose įsikūrusios įmonės sudarys prielaidas gyventojų užimtumui didinti, jų migracijai mažinti.

Projektas atitinka veiklų grupės „Pramoninės zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimas“ specifinius tikslus – sudaryti sąlygas privačioms investicijoms pritraukti, parengiant tinkamus investuoti sklypus su visiškai ar iš dalies įrengta infrastruktūra, skatinti naujų įmonių steigimą; ilgalaikių darbo vietų kūrimą, užtikrinti gyventojų užimtumo ir jų pajamų didėjimą, įmonių perkėlimą iš miesto centro ar kitų verslui netinkamų, bet miestui svarbių ir kitoms socialinėms reikmėms tenkinti reikalingų teritorijų bei kitus tikslus.

Projektas ypač aktualus Radviliškio rajonui, nes čia, išskyrus geležinkelį, nėra stambesnių įmonių, gamyboje taikančių šiuolaikines technologijas ir įrangą. Maždaug kas trečias gyventojas dirba žemės ūkio sektoriuje. Pasitraukę iš žemės ūkio gamybos gyventojai papildė bedarbių gretas arba išvyko į užsienį, nes šiame sektoriuje pastaraisiais metais registruojamas didžiausias darbuotojų skaičiaus mažėjimas. Nė vienas kitas gamybos sektorius smarkiai nesiplėtė, nedidino gaminamos produkcijos apimčių.

Pastaraisiais metais smarkiai mažėja rajono gyventojų skaičius, tūkstančiui rajono gyventojų tenka apie 12 įmonių, kai tuo tarpu Lietuvoje – 50. Tai rodo žemą gyventojų verslumo lygį bei jų nenorą imtis nuosavo verslo. Didžiausia dalis tiesioginių užsienio investicijų tenka didiesiems miestams, o tai tik dar labiau didina regioninius ekonominio ir socialinio vystymosi netolygumus. Įgyvendinant šį projektą siekiama gerinti verslo aplinką rajone, skatinti jų verslumą, didinti gyventojų užimtumą, jų pajamas, stabdyti migraciją į užsienį ar kitus didžiuosius miestus bei pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų.

Iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rodikliai:

 • pastatyta 10/0,4 kV elektros transformatorinė pastotė;
 • sutvarkyta 15,5 ha teritorija;
 • iki penkių sklypų ribų nutiesta:
  • 1 148 m elektros linijų;
  • 500 m vandentiekio vamzdynų;
  • 510 m nuotekų vamzdynų;
  • 594 m dujotiekio vamzdynų;
  • 119 m privažiavimo kelių;
  • 426 m telefoninio ryšio linijų.

Privačioms investicijoms bus parengta 15,5 ha pramoninė teritorija, kurioje išskirti 5 sklypai (bendras plotas beveik 7 ha) su visomis prie jų prieinančiomis reikalingomis komunikacijomis.

Vykdant projektą, neišvengta tam tikrų sunkumų. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus paskelbus atvirą supaprastintą projektinės dokumentacijos rengimo, projekto priežiūros ir statybos darbų konkursą, su jame dalyvavusiu vieninteliu rangovu uždarąja akcine bendrove „Aitra“ 2007 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta darbų sutartis, kurios vertė dėl šalyje vykstančios nežabotos infliacijos ir statybos darbų bei medžiagų brangimo išaugo beveik iki 2,15 mln. Lt (augimas 146 proc.).

Šiuo metu atlikta darbų už 1,7 mln. Lt. Liko sutvarkyti privažiavimo kelius ir teritoriją, pastatyti 10/0,4 kV transformatorinę pastotę ir nutiesti aukštos įtampos kabelius.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir aukciono būdu 99 metams išnuomavus penkis žemės sklypus, bus sudarytos prielaidos kurtis naujoms įmonėms, kuriose bus įdarbinta ne mažiau 50 rajono gyventojų.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 18:25:27
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)