2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Baigtas įgyvendinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos projektas

Baigtas įgyvendinti projektas „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“

2008 metų birželio 17 dieną į Grinkiškio seniūnijos Mėnaičių pagrindinę mokyklą rinkosi projekto „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“ baigiamosios konferencijos dalyviai: Šeduvos, Grinkiškio, Radviliškio seniūnijų atstovai, Mėnaičių kaimo bendruomenės atstovai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už projekto vykdymą, Savivaldybės meras Antanas Čepononis, Transporto investicijų direkcijos direktorius Albertas Arūna, Transporto investicijų direkcijos projekto koordinatorės Daiva Sinicaitė ir Inga Bankauskaitė, Šiaulių apskrities viršininko administracijos sekretorius Vytautas Simelis, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas, projekto rangovų, Šiaulių televizijos atstovai, kiti šiuo projektu besidomintys ir jame dalyvaujantys asmenys.

Konferencijoje Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas Gintaras Pilypas visuomenei pristatė projektą bei bendruosius projekto eigos rodiklius. Transporto investicijų direkcijos direktorius A. Arūna džiaugėsi, kad ir atokesni Lietuvos kampeliai gauna Europos Sąjungos paramą savo infrastruktūrai gerinti. Konferencijoje kalbėjęs Antanas Čepononis teigė, kad kaimų, kuriuose buvo įgyvendinamas projektas, gyventojai pajuto projekto rezultatus: jie nebekvėpuoja dulkėmis, ateityje galbūt į kaimą, kuris turi geresnį susisiekimą su miestu, sugrįš gyventi daugiau žmonių, bus vystomas kaimo turizmo verslas.

Tą pačią dieną prieš baigiamąją konferenciją Valstybinė objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisija apžiūrėjo ir įvertino objektus, apibendrino visus projekto rezultatus.

Mėnaičių, Ilguočių, Prastavonių ir Miežaičių kaimo gyventojai šiandien jau gali įvertinti projekto „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“ įgyvendinimo metu atliktus darbus: saugiau gatvėmis važiuoti tamsiuoju paros metu, vaikus nebe taip baugu išleisti vienus į mokyklą, nes gatvėse įrengtas apšvietimas, kelias visuomet sausas, nes įrengti paviršinio vandens nubėgimo latakai. Tikimasi, kad nelaimingų atsitikimų skaičius šiame regione pastebimai sumažės.

Projektas Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0005 „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“ pradėtas 2006 metų gruodžio 22 dieną, pasirašius paramos skyrimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto (Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra) 1 priemonę (Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas), 1 veiklos sritį (Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra. Transporto infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo sistemų diegimas, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas). Bendra projekto vertė – 6 665 217,74 Lt. Projekto vykdytoja – Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – pagerinti ir praplėsti Radviliškio rajono transporto infrastruktūrą, pritaikant ją augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sudaryti palankias sąlygas verslui, siekiant, kad Radviliškio rajono gyvenvietės pagal savo infrastruktūros išvystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus.

Konferencijoje dalyvavo Vytautas Simelis, Šiaulių apskrities viršininko administracijos sekretorius, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas, Valstybinės objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pirmininkas Algis Pampikas (iš kairės) ir kiti su projektu susiję asmenys.

Nuo šiol Mėnaičių, Prastavonių, Miežaičių ir Ilguočių kaimo gyventojai važinės geresniais keliais.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus informacija

Įgyvendinamas vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos projektas

RADVILIŠKIO MIESTO IR RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ (PRASTAVONIŲ, MĖNAIČIŲ KAIMO GATVIŲ IR KELIO ILGUOČIAI–MIEŽAIČIAI) REKONSTRUKCIJOS DARBAI EINA Į PABAIGĄ

Projektas Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0005 „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“ pradėtas 2006 metų gruodžio 22 dieną, pasirašius paramos skyrimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto (Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra) 1 priemonę (Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas), 1 veiklos sritį (Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra. Transporto infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo sistemų diegimas, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas). Bendra projekto vertė – 6 665 217,74 Lt. Projekto vykdytoja – Radviliškio rajono savivaldybės administracija – šiuo metu yra patyrusi 1 024 451,64 Lt su projektu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų. Projekto tikslas yra gerinti ir plėsti Radviliškio rajono transporto infrastruktūrą, pritaikyti ją augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sudaryti palankias sąlygas verslui, siekti, kad Radviliškio rajono gyvenvietės pagal savo infrastruktūros išvystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus.

Šiuo metu jau baigiami rekonstrukcijos darbai Šeduvos ir Grinkiškio seniūnijų Prastavonių bei Mėnaičių kaimų gatvėse, taip pat baigiamas rekonstruoti kelias Ilguočiai–Miežaičiai. Iš viso rekonstruojamas 9 kilometrų ir 72 metrų kelio ruožas, kuriame jau yra nutiesta 43 678 kvadratiniai metrai asfalto dangos, baigiama tvarkyti paviršinio vandens nuvedimo sistema, kuri užtikrins geresnes kelio sąlygas vairuotojams, apšviesta 380 metrų gatvių (pagerės kelių bei kelkraščių matomumas, todėl sumažės nelaimingų atsitikimų kelyje). Kai projektas bus įgyvendintas, ekologinių kaštų santaupos sudarys 2 100 000,00 Lt, kelio priežiūros ir remonto išlaidos sumažės 700 000 Lt, kelionės laiko kaštai sumažės 12 380 000,00 Lt. Tuomet Radviliškio rajono savivaldybės administracija galės skirti papildomą finansavimą kitoms miesto ir rajono vietovėms.

Remiantis projekto įgyvendinimo tarpine ataskaita, visos veiklos, susijusios su projekto įgyvendinimu, vyksta sklandžiai. Intensyviai vykdant rekonstrukcijos darbus, jau matomi ir rezultatai: dėl naujų gatvių ir kelio dangų akivaizdžiai gerėja eismo sąlygos, didėja eismo saugumas, moksleiviams greičiau, patogiau ir saugiau keliauti į mokymo įstaigas, mažėja autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos ir kelionės laiko sąnaudos. Džiugu, jog sprendimas projekto įgyvendinimui skirti papildomą paramą leis visiškai išspręsti finansines problemas ir įgyvendinti projektą planuota apimtimi bei planuotu laiku.

Projektas ne tik pagerins Radviliškio rajono kelių infrastruktūrą, bet ir sumažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir gyventojams. Taigi, baigus įgyvendinti projektą, radviliškiečiai galės džiaugtis ne tik puikia infrastruktūra, bet ir gražesne gamta bei geresne savijauta.

Projekto „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“ darbus planuojama baigti iki 2008 metų gegužės 31 dienos, o projektą baigti įgyvendinti iki 2008 metų birželio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Sparčiai atliekami Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai-Miežaičiai) rekonstrukcijos darbai

Šiuo metu intensyviai atliekami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0005 „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai-Miežaičiai) rekonstrukcija“ darbai.

Projekto vykdytoja Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atlikusi viešųjų pirkimų procedūras, pasirašė sutartis su darbus atliekančiais rangovais bei paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos darbai atliekami pagal regionus:

- Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Mėnaičių kaimo gatvių rekonstrukcijos darbus atlieka ŽŪK „DOBILAS“, gatvių rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikia UAB „Hidroprojektas“;

- Radviliškio rajono Radviliškio seniūnijos kelio Ilguočiai–Miežaičiai rekonstrukcijos darbus atlieka UAB „Kamesta“, gatvių rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikia Romualdo Murzos įmonė;

- Radviliškio rajono Šeduvos seniūnijos Prastavonių kaimo gatvių rekonstrukcijos darbus atlieka ŽŪK „DOBILAS“, gatvių rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikia UAB „Panevėžio miestprojektas“.

Visų darbų techninę priežiūrą atlieka UAB „Statybų techninė priežiūra“.

Bendra projekto vertė – 6 665 217,74 Lt, iš jų 5 626 269,60 Lt sudaro paramos lėšos, projekto vykdytojo lėšos – 1 038 948,14 Lt. Iki šiol Radviliškio rajono savivaldybės administracija patyrė 1 672 374,18 Lt su projektu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų. Kitas tinkamas finansuoti išlaidas planuojama patirti iki 2008 m. II ketvirčio pabaigos. Planuojama, kad didžioji dalis projekto pasiekimo ir rezultatų rodiklių bus visiškai pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Prasidėjus rekonstrukcijos statybos darbams, buvo sukurtos 22 darbo vietos. Numatyta, kad iki projekto įgyvendinimo pabaigos iš viso bus sukurtos 44 darbo vietos. Šiuo metu atlikta apie 26 proc. visų projekte numatytų rekonstrukcijos darbų. Planuojami pasiekti projekto įgyvendinimo rezultatai: rekonstruotos Šeduvos ir Grinkiškio seniūnijų Prastavonių bei Mėnaičių kaimų gatvės bei kelias Ilguočiai – Miežaičiai. Tai sudaro 9,72 km rekonstruotų gatvių ir kelių su įrengta asfalto danga (43 678 kv. m), paviršinio vandens nuvedimu bei 0,38 km gatvių apšvietimu.

Įgyvendinus projektą Radviliškio rajono gyvenvietės pagal savo infrastruktūros išvystymo lygį atitiks Europos Sąjungos standartus.

Iš atliktų paskaičiavimų matyti, jog įgyvendinus projektą ekologinių kaštų santaupos sudarys 2 100 000,00 Lt, kelio priežiūros ir remonto išlaidos sumažės 700 000 Lt, kelionės laiko kaštai sumažės 12 380 000,00 Lt, todėl Radviliškio rajono savivaldybės administracija galės skirti papildomą finansavimą kitoms miesto ir rajono infrastruktūros sritims.

Projektas bus baigtas iki 2008 m. birželio 30 d.

Prieš klojant asfaltą UAB Laboratorinių bandymo centro specialistai tikrina pagrindo paruošimo kokybę.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Įgyvendinamas Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcijos projektas

2007 m. sausio 1 d. pasirašius paramos teikimo sutartį Radviliškio rajone pradėtas įgyvendinti projektas (BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0005) „Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija“. Projekto vertė – 6 444 603,74 Lt, iš jų 5 626 269,60 Lt – Europos regioninės plėtros fondo bei bendrojo finansavimo lėšos, 818 334,14 Lt – Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – gerinti ir plėsti Radviliškio rajono transporto infrastruktūrą, pritaikant ją augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sudaryti palankias sąlygas verslui, siekiant, kad Radviliškio rajono gyvenvietės pagal savo infrastruktūros išvystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus.

Projektas įgyvendinamas Radviliškio rajono Šeduvos ir Grinkiškio seniūnijų Prastavonių bei Mėnaičių kaimuose, kuriuose gyvena daug gyventojų, vaikai eina į mokyklą važiuojamąja gatvės dalimi. Radviliškio seniūnijos keliu Ilguočiai–Miežaičiai naudojasi septynių kaimų gyventojai, šių kaimų moksleiviai vežami į Radviliškio pagrindines mokyklas, keliu naudojasi VĮ Radviliškio miškų urėdija ir žemės ūkio bendrovės. Įgyvendinus projektą ne tik pagerės transporto infrastruktūra, bet ir sumažės neigiamas transporto poveikis aplinkai, padidės eismo saugumas, verslui bus sukurta palanki aplinka, gatvės ir keliai bus pritaikyti augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui.

Projekto tikslas – Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai rekonstravimas. Rekonstravus gatves ir kelią:

  • pagerės eismo saugumas;
  • pagerės išvažiavimo sąlygos į valstybinės reikšmės kelius, tuo pačiu pagerės susisiekimas su apskrities centru ir kitais miestais;
  • pagerės gatvių ir kelio dangos kokybė;
  • sumažės neigiamas poveikis aplinkai ir gyventojams;
  • sumažės autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos;
  • sumažės kelionės laiko sąnaudos (gyventojams ir transporto priemonių vairuotojams);
  • sumažės gatvių ir kelio eksploatacinės išlaidos;
  • pagerės moksleivių kelionės į gyvenviečių mokyklas sąlygos;
  • pagerės Radviliškio rajono savivaldybės įvaizdis.

Įgyvendinus projektą, bus rekonstruotos Šeduvos ir Grinkiškio seniūnijų Prastavonių bei Mėnaičių kaimų gatvės bei kelias Ilguočiai–Miežaičiai (iš viso 9,72 km, įrengiant 43 678 kv. m asfalto dangos, paviršinio vandens nuvedimą bei 0,38 km gatvių apšvietimo).

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos 44 darbo vietos, ekologinių kaštų santaupos sudarys 2,1 mln. Lt, kelio priežiūros ir remonto išlaidos sumažės 0,7 mln. Lt, kelionės laiko kaštai sumažės 12,38 mln. Lt.

Šiuo metu yra vykdoma intensyvi gatvių rekonstrukcija. Numatoma, jog projekto įgyvendinimas bus baigtas iki 2008 m. birželio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus informacijaPaskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 19:25:16
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)