2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Atnaujinta Lizdeikos gimnazija švyti

Naujuosius mokslo metus Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje mokiniai pasitiko su džiaugsmu – dabar jie mokosi atnaujintoje mokykloje. Baigtas įgyvendinti projektas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje“ Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0133, finansuotas pagal Paramos teikimo sutartį Nr. S-BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0133 projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą. Projekto įgyvendinimui skirta 1 681 849,00 Lt parama, iš kurių 1 429 571,65 Lt – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 252 277,35 Lt – bendrojo finansavimo lėšos. Radviliškio rajono savivaldybės administracija prisidėjo 181 490,00 Lt įnašu prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimo.

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti mokiniams bei mokytojams ir darbuotojams būtinas higienines ir sanitarines sąlygas bei padidinti esamo gimnazijos pastato energetinį naudingumą, mažinti šilumos nuostolius, energijos vartojimo išlaidas bei gamybos sąnaudas.

Atlikus projekte numatytus darbus, pagerėjo joje besimokančių mokinių bei čia dirbančių mokytojų darbo sąlygos. Šiandien jos atitinka Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-476 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas normas. Pabrėžtina tai, kad iš dalies renovuoto pastato energetinis efektyvumas bei higienos normas atitinkanti patalpų temperatūra mažins mokinių ir mokytojų susirgimų skaičių.

Projektui įgyvendinti pasirinktos energijos taupymo priemonės padidino energijos vartojimo efektyvumą gimnazijoje. Taip taupomos Savivaldybės lėšos – pakeisti langai ir durys per metus sutaupys daugiau nei 11 tūkst. Lt energijos sąnaudų.

„Mokymasis yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė, o švietimas yra asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas. Norint pasiekti efektyvių rezultatų tobulinant ir ugdant asmenybę svarbus ne tik pedagogų mokymo lygis, bet ir aplinka, kuri supa besimokantįjį. Tikimės, kad sėkmingai įgyvendintas projektas ir sukurtas geras mikroklimatas gimnazijoje suteiks galimybę mūsų vaikams lengviau įsisavinti įgyjamas žinias, – teigė Lizdeikos gimnazijos direktorius Jonas Varkulevičius.

Projekto vadovas – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt.

Eligija ZOLTNERIENĖ,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 19:43:33
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)