2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vėriškių kad. vietovės Daugyvenės up. dalies baseino griovių ir melioracijos statinių rekonstrukcija

RADVILIŠKIO RAJONO VĖRIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS DAUGYVENĖS UPELIO DALIES BASEINO GRIOVIŲ (D-1, D-3 IR KT.) IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Radviliškio rajone įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono Vėriškių kadastrinės vietovės Daugyvenės upelio dalies baseino griovių (D-1, D-3 ir kt.) ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“. Projekto vadovas – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vedėjas.

Įgyvendinus projektą, pagal atskiras atliekamas veiklas pasiekti tokie pagrindiniai rezultatai:

Magistraliniai grioviai bei į juos įtekantys pagrindiniai rinktuvai.Rekonstruota 22,8 km griovių, bei 1,46 km drenažo neveikiančių sistemų pagrindinių rinktuvų, patenkančių į šiuos griovius. Pašalinti krūmai, kelmai, grioviai išvalyti, sutvirtinti nuslinkę šlaitai. Atlikus šiuos darbus, pagerėjo vandens pratekėjimas, sustabdytas griovių seklėjimo procesas, nebetvenkiamos drenažo sistemos.

Hidrotechniniai įrenginiai. Rekonstruota 26 vienetai hidrotechninių statinių. Sutvarkytos pralaidos, Dargužių k. vandens pertekliaus pralaidos žemutiniame bjefe esantis raminimo ruožas, jos išvalytos nuo kamščių, nešmenų, apirusios sienutės užbetonuotos.

Drenažo žiotys. Rekonstruota 249 vienetai drenažo žiočių. Tolimesnei žiočių priežiūrai ir jų apsaugai pastatyti plastmasiniai stulpeliai.

Bendra projekto vertė – 1 209,4 tūkst. Lt, iš kurių statybos montavimo darbų vertė – 1 111,4 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 98,0 tūkst. Lt. Paramos gavėjui kompensuojama iki 922 454,00 Lt, t. y. 89,99999 proc., visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų, iš jų:

1. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 691 840,50 Lt, t. y. 75 proc. Paramos sumos;

2. Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 230 613,5 Lt, t. y. 25 proc. Paramos sumos;

3. iš Paramos lėšų netinkama finansuoti PVM suma, kuri apmokama iš šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų – iki 166 042,00 Lt.

4. Paramos gavėjas įsipareigojo prisidėti ne mažesniu kaip 102 495,00 Lt (t. y. 10,00001 proc.) savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Darbus atliko UAB „Pasvalio melioracija“. Techninę darbų priežiūrą atliko Henrikas Bogušas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 19:47:40
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)