2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Įgyvendinamas Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS
(2004/LT/16/C/PE/002)

Sanglaudos fondo tikslas – teikti finansinę paramą ES šalių ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti. Fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtros projektai. Parama skiriama iš anksto su Europos Komisija suderintiems projektams įgyvendinti. Jie turi atitikti ilgalaikius Lietuvos tikslus ir ES politikos gaires transporto ir aplinkosaugos srityse. Finansuojami projektai turi teigiamai veikti aplinką, tinkamų kompensuoti išlaidų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 10 milijonų eurų. Sanglaudos fondas gali padengti iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nemuno vidurupio I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004–2009 metai. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. sausio mėnesį. Projektas vykdomas 12 savivaldybių – Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto vertė – 220 961,9 tūkst. Lt be PVM. ES paramos dalis šiame projekte sudaro 80 proc., likusią dalį finansuoja Lietuvos Respublika.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto užsakovas – LR Finansų ministerija; už projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę atsakinga Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos; projekto galutiniai paramos gavėjai – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės; Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui;
  • Įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus;
  • Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
  • Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačių mažinant taršą tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
  • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požemio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
  • Išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;

Įgyvendinant projektą atliekami šie darbai:

  • Nuotekų valymo įrenginių ir vandens gerinimo įrenginių stočių rekonstrukcija ir naujų statyba – bus atnaujinti arba pastatyti 8 nuotekų valymo, 6 vandens gerinimo įrenginiai;
  • siurblinių statyba/rekonstrukcija – pastatytos arba atnaujintos 39 nuotekų bei 3 vandentiekio siurblinės;
  • Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimas – bus nutiesta 180 km naujų nuotekų tinklų bei 146 km naujų vandentiekio tinklų;
  • Vandentiekio/nuotekų tinklų rekonstrukcija – bus rekonstruota 57 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas apima 23 proc. Lietuvos teritorijos ir apie 15 proc. Lietuvos gyventojų.

Įdiegus projektą, tiesiogiai jo naudą pajus apie 400 000 žmonių. Numatoma, kad iki 2010 metų prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungs apie 34 000 gyventojų, o prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungs apie 44 000 gyventojų.

Bus išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai, sumažinta tarša, patenkanti į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požemio vandens išteklių taršos rizika. Įgyvendinus projektą gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentvarkos paslaugų.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 18:16:11
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)