2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Baigiamas įgyvendinti savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektas

Radviliškio mieste baigiamas vykdyti projektas „Radviliškio miesto Eibariškių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių Obelėlės gatvės rekonstrukcija“, projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-61-011. Šis projektas buvo įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Projekto vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, rekonstrukcijos darbus atliko ŽŪK „Dobilas“, rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Panevėžio miestprojektas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. liepos 13 d., o pabaiga buvo numatyta 2012 m. birželio 30 d., tačiau šiuo metu veiklos jau baigiamos įgyvendinti. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 893 453,92 Lt. Projekto vykdytojas įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau nei 43 227,85 Lt. Bendra projekto vertė – 936 681,77 Lt. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto įgyvendinimo metu buvo keliamas uždavinys rekonstruoti Radviliškio miesto Obelėlės gatvę, esančią prastos būklės ir neužtikrinančios saugaus ir ekonomiškai naudingo automobilių eismo, o dėl neįrengtų šaligatvių – pėsčiųjų saugumo kelyje. Obelėlės gatvės rekonstrukcija apėmė šias veiklas: gatvės su žvyro danga asfaltavimą (0,495 km), šaligatvių ir nuovažų įrengimą, lietaus kanalizacijos įrengimą, gatvės apšvietimo modernizavimą.

Įgyvendinus projektą ir rekonstravus gatvę su žvyro danga, patiesiant naują asfalto dangą, dėl geresnių eismo sąlygų ir greitesnio susisiekimo sumažėjo transporto priemonių eksploataciniai kaštai ir kelionėje praleisto laiko sąnaudos bei išaugo eismo saugumas. Įrengta lietaus kanalizacija užtikrina mažesnę aplinkos taršą ir lietaus vandens kelio konstrukcijai daromą žalą, o įrengti šaligatviai padidino pėsčiųjų saugumą bei pagerino gyventojų gyvenimo sąlygas. Rekonstruota gatvė užtikrina geresnį susisiekimą tiek miesto viduje, tiek ir su kitomis gyvenvietėmis bei prisideda prie viso regiono transporto infrastruktūros plėtros taip skatinant jo ekonominio potencialo augimą.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 20:49:57
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)