2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Praeities tarša Pavartyčių kaimo buvusios katilinės užterštoje teritorijoje jau likviduota

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) baigia įgyvendinti projektą „Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas“, projekto kodas VP3-1.4-AM-06-R-61-003. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 750 582,38 Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšų parama, o projekto vykdytojas skyrė 39 504,35 Lt, didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 790 086,73 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugsėjo 15 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. lapkričio 1 d. Projekto finansavimo pabaiga – 2012 m. sausio 1 d.

Radviliškio rajono Šeduvos miesto seniūnijos teritorijoje Pavartyčių kaime esantis buvusios katilinės ir siurblinės mazuto ūkis buvo priskirtinas prie taršos šaltinių ir kėlė potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams ir kitiems aplinkos elementams. Teritorija jau buvo paveikta praeities taršos, nenaudojamos infrastruktūros būklė buvo prasta: statiniai ir įrengimai parūdiję, nesandarūs, juose buvo likę mazuto atliekų bei užteršto vandens, ir tai kėlė papildomą grėsmę aplinkai. Be to, katilinės teritorija yra gana arti Vartyčios upės.

Projekto „Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas“ darbus atliko rangovas UAB „Ekovalis“. 2011 m. lapkričio 1 d. baigti Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymo darbai. Likviduojant katilinės ir siurblinės mazuto ūkį, buvo atlikti šie pagrindiniai darbai: iškastos ir išvežtos 1 632 tonos užteršto grunto; pašalintas užterštas vanduo bei 108 tonos mazuto atliekų; demontuoti 5 statiniai (siurblinės pastatas ir 4 požeminės talpyklos) ir išvežtos 875 tonos gelžbetonio laužo; demontuoti vamzdynai, jungę talpyklas su siurbline, ir kita likusi kuro tiekimo įranga. Išvalytos teritorijos plotas – 0,26 ha.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos seniūno Kosto Dočkaus, „likvidavus Pavartyčių kaimo buvusios katilinės ir siurblinės mazuto ūkį, pagerėjo kraštovaizdis: 0,26 ha teritorija išlyginta ir apželdinta. Likvidavus praeityje užterštą dirvožemį bei galimą taršos šaltinį, buvo sumažinta taršos grėsmė požeminiams ir antžeminiams vandenims Pavartyčių kaimo gyvenvietėje. Taigi pagerėjo ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 20:52:56
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)