2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Viešoji įstaiga Radviliškio verslo informacijos centras

Projektas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiąją programą.

Projekto vykdytojai: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Radviliškio rajono savivaldybė, UAB „Žėrutis“.

Projekto trukmė – 2004 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais (projektas jau įgyvendintas).

Projekto tikslai: skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Radviliškio rajone, sudarant palankias sąlygas pradedantiems verslininkams gauti informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas, padėti jau veikiančioms įmonėms plėtoti veiklą, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

Projekto rezultatai: įsteigta viešoji įstaiga Radviliškio verslo informacijos centras.

Kaip pasikeitė radviliškiečių gyvenimas įgyvendinus projektą: projektas daro teigiamą poveikį Radviliškio miestui ir rajonui ekonominiu, socialiniu, technologiniu aspektais. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui tiek su valdžios atstovais, tiek su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais. Projektu siekiama gerinti verslo aplinką Radviliškio rajone, skatinant pritraukti investicijų į regioną, ir plėsti paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Radviliškio verslo informacijos centras bendrauja su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis ir informacijos centrais Lietuvoje ir užsienyje, kaupia ir skleidžia informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, propaguoja pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje, skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle, siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai, rengia verslininkų verslo valdymo kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus, propaguoja pažangias ekonomines idėjas visuomenėje ir padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoja ir rengia plėtros ir investicijų projektus.

Radviliškio verslo informacijos centras teikia paslaugas, skirtas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau vadinama – SVV), siekiančioms plėtoti savo veiklą. Teikiamomis paslaugomis siekiama patenkinti SVV poreikius, kuriant jiems paslaugų sistemą, viešą prieinamumą. Radviliškio verslo informacijos centro veiklą galima sieti su Bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto viena iš remiamų veiklų „Smulkaus ir vidutinio verslo paramos sistema“. Šiuo metu Radviliškio verslo informacijos centre organizuojamos tikslinės įmonių konsultacijos, mokymai, teikiama pagalba steigiant įmones, sudaromos sąlygos naudotis technine baze.

Smulkus ir vidutinis verslas – vienas pagrindinių ūkio Radviliškio rajone augimo veiksnių, darantis esminį poveikį naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtra yra viena svarbiausių Radviliškio rajono plėtros krypčių. VšĮ Radviliškio verslo informacijos centras skatina verslininkus steigti naujus verslus, domėtis bei įgyti įmonės valdymo praktinių įgūdžių, gerinti gaminamos produkcijos pristatymą, atitinkantį kliento poreikius, atlikti rinkos paieškas produkcijos realizavimui ir kelti darbuotojų kvalifikaciją.

 

 

Informaciją apie projektą pateikė VšĮ Radviliškio verslo informacijos centras

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 16:02:11
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)