2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje

 

Projekto pavadinimas Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje
Projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-61-003
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
Paramos suma 995 911,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“įgyvendinimo VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (175 749,00Lt)
Projekto vertė 1 171 660,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2009 m. balandžio 15 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. birželio 30 d.

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą bei vietinio ir atvykstamojo turizmo augimą Radviliškio rajone.

Įgyvendinamu projektu siekiama restauruoti Kleboniškių senovės gyvenvietės gryčią ir Kleboniškių senovės gyvenvietės klėtį su priestatu, kurie yra išsidėstę Kleboniškių senovės gyvenvietės-buities ekspozicijos (Registro Nr. A1926, unikalus kodas – 30338) teritorijoje. Ši teritorija yra valstybės saugoma ir jai LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 yra nustatytas vertybės apsaugos tikslas – saugoti moksliniam pažinimui. Kleboniškių senovės gyvenvietėje-buities ekspozicijoje restauruoti pastatai sudarys turistams galimybę grožėtis puikiu XIX a. ir XX a. pradžios Šiaurės Lietuvos istorijos kultūriniu paveldu. Kleboniškių senovės gyvenvietė yra įtraukta į planuojamo žiedinio turistinio kultūrinio-pažintinio maršruto Daugyvenės kraštovaizdžio draustinyje lankomų objektų sąrašą.

Projektas įgyvendinamas su partneriu BĮ Daugyvenės kultūros istorijos muziejumi, kuris prie projekto prisideda nekilnojamuoju turtu.

Rezultatai:

  • Restauruoti 2 pastatai Kleboniškių kaimo senovės gyvenvietėje-buities ekspozicijoje, įrengti inžineriniai tinklai.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Kleboniškių kaime turistus vilios atnaujinti pastatai    

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje tuoj užvirs darbai – bus rekonstruojama Kleboniškių senovės gyvenvietės gryčia ir klėtis su priestatu. Birželio mėnesį prasidėjo projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje“ numatytų veiklų įgyvendinimas. Vilniuje, Lietuvos verslo paramos agentūroje, direktorius Vitolis Januševičius pasirašė sutartį dėl šio projekto įgyvendinimo. Šiuo metu yra rengiamas techninis projektas, kita reikalinga dokumentacija.

 

Pagal sutartį, projektui įgyvendinti skirta daugiau nei vienas milijonas litų (1 171 660 Lt), iš jų 995 911 litų – ES struktūrinių fondų lėšos, 175 749 litų – Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinus projektą Kleboniškių kaime bus rekonstruota gryčia, klėtis su priestatu, įrengti inžineriniai tinklai. Pasak Vitolio Januševičiaus, ilgus metus nerestauruoti valstybės saugomi kultūros paveldo objektai nyksta, jiems sutvarkyti, išsaugoti Savivaldybė negali skirti reikalingų lėšų. Beveik milijonas litų iš ES struktūrinių fondų lėšų – puiki galimybė atnaujinti muziejaus pastatus ir dar geriau patenkinti visų besilankančių muziejuje poreikius, jie galės grožėtis autentišku XIX a. ir XX a. pradžios Šiaurės Lietuvos istorijos kultūriniu paveldu. Kleboniškių senovės gyvenvietė yra įtraukta į planuojamo žiedinio turistinio kultūrinio-pažintinio maršruto Daugyvenės kraštovaizdžio draustinyje lankomų objektų sąrašą, tad tikimasi, kad dar daugiau su Lietuvos senovės kaimo buitimi besidominčių žmonių apsilankys Kleboniškiuose.

Pagal sutartį pastatai Kleboniškių kaime turi būti rekonstruoti iki 2011 metų kovo mėnesio.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Kleboniškių kaime turistus vilioja jau atnaujinti pastatai    

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje baigėsi intensyvūs darbai: rekonstruota Kleboniškių senovės gyvenvietės gryčia ir klėtis su priestatu, įrengti inžineriniai tinklai. Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje“ numatytų veiklų įgyvendinimas prasidėjo 2009 metų balandžio 15 dieną, o šio projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. birželio 30 d. Darbus vykdė UAB „Meba“, juos prižiūrėjo UAB „JKJ Statyba“. Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Pagal finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2010 m. birželio 3 d., projektui nustatyta tinkamų išlaidų suma daugiau nei vienas milijonas litų (1 171 660 Lt), iš jų parama (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos) projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti sudaro 995 911 litų, o 175 749 litų – Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą bei vietinio ir atvykstamojo turizmo augimą Radviliškio rajone. Šis projektas – tai puiki galimybė atnaujinti muziejaus pastatus ir dar geriau patenkinti visų besilankančių muziejuje poreikius, jie galės grožėtis autentišku XIX a. ir XX a. pradžios Šiaurės Lietuvos istorijos kultūriniu paveldu. Pasak Egidijaus Prascevičiaus, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktoriaus, „Kleboniški senovės gyvenvietė yra įtraukta į planuojamo žiedinio turistinio kultūrinio-pažintinio maršruto Daugyvenės kraštovaizdžio draustinyje lankomų objektų sąrašą, tad tikimasi, kad dar daugiau Lietuvos senovės kaimo buitimi besidominčių žmonių apsilankys Kleboniškiuose“.

Projekto vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracija – šį projektą įgyvendino kartu su partneriu – BĮ Daugyvenės kultūros istorijos muziejumi, kuris prie projekto prisidėjo nekilnojamuoju turtu. Projekto veikloms pasibaigus, projekto partneris prižiūrės projekto metu sutvarkytus pastatus ir kitą infrastruktūrą, o Radviliškio savivaldybė užtikrins finansinį, organizacinį, politinį ir eksploatacinį muziejaus veiklos tęstinumą ir po projekto įgyvendinimo.

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-06 14:41:41
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)