2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyrius - Vyriausioji specialistė (vyriausioji buhalterė)

III. REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą.
4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, planuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6. Išmanyti buhalterinę apskaitą, ekonomiką, finansus, kreditus bei jų planavimą ir analizavimą, apskaitą tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.
7. Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, turi garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą ir atskaitomybės parengimą laiku.
8. Apskaitą tvarko ir apskaitos dokumentus surašo naudodamas Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą.
9. Apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir finansinę atskaitomybę turi saugoti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
10. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti.

IV. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

12. Organizuoti biudžeto apskaitą ir jo vykdymą.
13. Užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamų dokumentų įforminimo kontrolę.
14. Konsultuoti finansininkus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais pavaldžiose įstaigose ir organizacijose.
15. Sudaryti rajono biudžeto vykdymo (pajamų ir išlaidų) mėnesines, ketvirtines ir metines apyskaitas (forma Nr. 1 sav. ir forma Nr. 2 sav.) ir atsiskaityti su aukštesnėmis instancijomis.
16. Sudaryti rajono biudžeto vykdymo metinį balansą (forma Nr. 1).
17. Kiekvieną mėnesį Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti formą 1-VP apie pajamas, gaunamas iš mokesčių mokėtojų tiesiogiai į savivaldybės biudžetą.
18. Organizuoti ir sudaryti statistines atskaitomybės formas apie biudžetines ir nebiudžetines lėšas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui.
19. Vykdant išankstinę kontrolę, pasirašyti arba atsisakyti pasirašyti atitinkamus dokumentus, leidžiančius  atlikti finansinę, ūkinę  operaciją.
20. Sudaryti skyriaus buhalterinės apskaitos sąskaitų planą.
21. Esant būtinumui, pavaduoti skyriaus vyriausiąją specialistę – valstybės tarnautoją (biudžeto ekonomistę).
22. Kontroliuoti, kad asignavimų valdytojai neviršytų patvirtintų bendrų išlaidų sąmatų.
23. Laikytis teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų.
24.Vykdyti skyriaus vedėjo nurodymus buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 08:34:01
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)