2022 m. sausio 25 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Sidabravo seniūnija

Pergalės g. 20, 82256 Sidabravas, Radviliškio r.

Sidabravo miestelio herbą sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbe pavaizduotas sidabrinis medis primena miestelio pavadinimą (medis beveik visų tautų mitologijoje yra vienas seniausių, tradicinių neišsenkančios gyvybinės energijos simbolių, medžio siluetas nusako ryšį tarp žemiškojo ir dangiškojo gyvenimo). Žalia herbo skydo spalva simbolizuoja laisvę, grožį, viltį ir sveikatą.

1999 metais herbą aprobavo Lietuvos heraldikos komisija.


KONTAKTAI

Pergalės g. 20, 82256 Sidabravas, Radviliškio r. sav.

Vidmantas Blužas
Seniūnas
Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Veiklos uždaviniai
Tel.: (8 422) 47 649, 8 686 21 596
Faksas – (8 422) 47 649
El. paštas – vidmantas.bluzas@radviliskis.lt

Seniūnas gyventojus priima:
pirmadieniais 8.00–10.00 val.;
ketvirtadieniais 8.00–10.00 val.

Irena Skurdelienė
Specialistė
Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Veiklos uždaviniai
Tel. (8 422) 47 667
El. paštas – irena.skurdeliene@radviliskis.lt, sidabravas@radviliskis.lt

Vilma Ramanauskienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
Tel. (8 422) 47 668
El. paštas – vilma.ramanauskiene@radviliskis.lt

Vitalija Mikulskienė
Vyresnioji buhalterė
Tel. (8 422) 47 668
El. paštas – vitalija.mikulskiene@radviliskis.lt

Eglė Staškūnienė
Žemės ūkio specialistas
Tel. (8 422) 47 667
El. paštas – egle.staskuniene@radviliskis.lt

Inga Motiečiūtė
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų  centro soc.darbuotoja (darbui su šeimomis)
Tel. 8 659 62454
El. p. pagalbaseimai@rpbspc.lt

Rimantas Ožalinskas
Elektrikas

Nijolė Budavičienė
Valytoja

Skaistė Leščinskienė
Darbininkė

Zita Kriaučiūnienė
Valytoja

Jūratė Ščiupakovienė
Valytoja


Sidabravo seniūnijos kapines  (Sidabravo,  esančias Miškių  kaime, Sidabravo mstl. prie bažnyčios, Dapšionių, Taukuočių, Vabalių)  aptarnauja kapinių darbininkas Mindaugas Žilinskas tel. 8 601 27502.

Sidabravo seniūnijos kapines ( Dargėnų, Kundrėnų, Ožaičių (Gonkelių), Pakiršinių, Praščiūnų Vadaktų prie bažnyčios, Vadaktų(Mazgių), aptarnauja kapinių darbininkė Jūratė Ščiupakovienė tel. 8 625 72969.


Sidabravo seniūnijos centras – Sidabravo miestelis. Didžiausios seniūnijos gyvenvietės: Sidabravo miestelis, Beinoravos kaimas, Vadaktų kaimas, Dapšionių kaimas, Birželių kaimas, Praščiūnų kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena 1 816 gyventojų.

SENIŪNIJOS PLOTAS

Seniūnijos plotas – 14 400 ha. 2 tūkst. ha užima miškai, 11,6 tūkst. ha – žemės ūkio naudmenos, 0,8 tūkst. ha – kitos paskirties žemės plotai. Didžiausi vandens telkiniai: Sidabravo ir Vadaktų užtvankos.

GEOGRAFIJA

Sidabravo miestelis įsikūręs 13 km į pietryčius nuo Šeduvos, kairiajame Nevėžio intako Kiršino krante. Seniūnija ribojasi su Panevėžio rajonu, iki rajono centro Radviliškio yra 35 km.

ISTORIJA, ŽMONĖS, KULTŪRA

Tarp Miškių kaimo ir Rokonių dvaro 1829 metais dvarininkas Matas Tracevskis, pasitarnaudamas vietos gyventojams, savo žemėje pastatė Švenčiausios Trejybės bažnyčią, kadangi artimiausios Šeduvos ir Naujamiesčio bažnyčios buvo toli. Pastačius bažnyčią, aplink ją žmonės pradėjo statytis namus, kurtis ilgesniam gyvenimui. Taip pradėjo formuotis miestelis.

Sidabravo pavadinimo kilmė nėra žinoma. Legendoje pasakojama, kad Matas Tracevskis mirdamas ištaręs „Szczodrze odwdięczyl się Bogu“ (liet. – dosniai atsilyginau Dievui). Žmonės, bekartodami tą lenkišką posakį, vietovę pradėję vadinti Szczodrowu. Juozo Tumo – Vaižganto, 1905 metų pabaigoje kunigavusio Sidabravo parapijoje, pastangomis, lenkiškas miestelio pavadinimas buvo sulietuvintas. Sidabravo bažnyčioje tai pat yra kunigavęs Pranciškus Masilionis, įkūręs Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją.

Nuo 1997 metų Sidabravo seniūnijoje pradėti rengti tėviškėnų sambūriai, gražiausių sodybų savininkų susibūrimai. 1998 metais Sidabrave buvo atidengtas koplytstulpis sidabraviškiams, laukusiems ir nesulaukusiems laisvos Lietuvos. 1999 metų gegužės 22 dieną, minint Sidabravo miestelio ir bažnyčios 170-ies metų sukaktį, buvo pašventintas Sidabravo herbas ir vėliava. Sidabravo herbo autorius – dailininkas Arvydas Každailis. Šią dieną atidengtas koplytstulpis rašytojui Vytautui Alantui-Jakševičiui, gimusiam 1902 metais Sidabravo kaime.

Nuo 1998 metų renkami miestelio Garbės piliečiai ir seniūnijos Metų žmonės. Miestelio Garbės piliečio titulas skiriamas asmenybei, kuri savo darbais, asmenybės žavesiu, labdara palieka gilų pėdsaką seniūnijos istorijoje. Šis vardas suteikiamas tiems žmonėms, kurie padeda mokykloms, aktyviai padeda formuoti jaunosios kartos pasaulėžiūrą, meninį, sportinį, kultūrinį bendruomenės gyvenimą. 1997 metais miestelio Garbės piliečiu išrinktas buvęs ilgametis kolūkio pirmininkas Antanas Vaškelis. Tai jo dėka Sidabravas išaugo ir išgražėjo, tapo miesteliu. Šis žmogus aktyviai dalyvauja seniūnijos sociokultūriniame gyvenime, yra iniciatyvus. 1997 seniūnijos Metų žmogumi išrinktas kunigas Antanas Valantinas už didžiulį dvasinį indėlį tautosakos ir poezijos srityse. Skatinant seniūnijos ir rajono moksleivių domėjimąsi poeto kun. A.Valantino kūrybiniu palikimu, ugdant moksleivių filologinę kultūrą, lavinant meniškumo apraiškas, kasmet yra organizuojamas literatūrinis gražiausių eilėraščių konkursas kun. A.Valantinui atminti. Kasmet organizuojamas ir rajoninis Vytauto Alanto gražiausių rašinių konkursas. Visi nugalėtojai apdovanojami Lietuvos Valstybės Atkūrimo dieną – vasario 16-ąją. Miestelio Garbės piliete 1998 metais išrinkta Sidabravo vidurinės mokyklos mokytoja Veronika Motiekaitienė. 1998 Metų žmogus – ūkininkas Gintaras Žilėnas. 1999 Metų žmogumi išrinktas Sidabravo vidurinės mokyklos direktorius Zenonas Gedvilas. Už didelę paramą Sidabravo vidurinėje mokykloje įrengiant pailgintos dienos klasę, 1999 metais miestelio Garbės piliete išrinkta ponia Alma Adamkienė. 2000-ųjų Metų žmogumi išrinkta verslininkė Vanda Vaškevičiutė, 2001-ųjų Metų žmogus – Beinoravos krašto ūkininkas Vytautas Čepaitis. 2002 Metų žmogus – Irena Vaicekavičienė, 2003 Metų žmogus – kun. Tomas Karanauskas, 2004 m. kun. Tomas Karanauskas išrinktas Garbės piliečiu. 2004 Metų žmogus – Regina Lukošienė, 2005 Metų žmogus – Rūta Lūžaitė, 2006 m. žmogus – Jonas Misevičius, 2006 m. miestelio Garbės piliečiais išrinkti prancūzai Christian Myon ir Nadine et Jean François Jougnot ir Marius Prapuolenis, 2007 Metų žmogus – Zita Nosavičienė, 2007 m. miestelio Garbės pilietis – Vanda Vaškevičiutė, 2008 Metų žmogus – Eugenijus Janeliūnas. 2008 m. miestelio Garbės piliečiais tapo nusipelnę seniūnijai žmonės Gintaras Žilėnas ir Julius Masėnas.

2009 m. minint Sidabravo miestelio ir bažnyčios 180-ąsias metines ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį miestelyje atidengtas paminklinis akmuo.

2009 Metų žmogus - Ana Dugnienė; 2010 Metų žmogus - Darius Jurevičius; 2011 Metų žmogus - Audronė Beresnevičienė; 2012 Metų Žmogus - Vilma Ramanauskienė; 2013 Metų Žmogus - Kazimieras Skubrys.

2012 m. Sidabravo krašto Garbės piliečiais tapo Elena Janeliūnaitė ir J.E. Prezidentas Valdas Adamkus.

2013 m. Sidabravo krašto Garbės piliečiais tapo Izabėlė Čapaitienė ir Jonas Misevičius.

2014 m. Sidabravo krašto Garbės piliečiais tapo Stasys Jonuška, Joana Jelinskienė ir Aleksas Astrauskas.

Seniūnijoje yra įsikūrę 3 bendruomenės: Sidabravo, Vadaktų ir Beinoravos, kiekviename krašte po vieną. Bendruomenės aktyviai rašo projektus, rengia šventes.

Iš Sidabravo krašto kilę nemažai žymių žmonių: išeivijos rašytojas Vytautas Alantas-Jakševičius, aktorius, režisierius Algirdas Jakševičius, istorijos mokslų daktaras Mečislovas Jučas, literatūrologas Jonas Linkevičius, VVU profesorius Vladas Žukas, Klaipėdos konservatorijos profesorius Fabijonas Sereika, Lietuvos liaudies kultūros centro Choreografijos sektoriaus vedėja Genovaitė Juknevičienė, Kauno technologijos universiteto profesorius Povilas Poška, nusipelniusi respublikos medikė Karolina Pempienė, profesorius Stanislovas Mastauskis, vadaktiškis poetas kunigas Antanas Valantinas, sidabraviškis Antanas Vaškelis.

LANKYTINOS VIETOS

Vytauto Didžiojo paminklas (1930 metai) Vadaktų kaime, Sidabravo krašto muziejus ir informacinis centras Sidabravo bibliotekoje. Sidabravo vidurinėje mokykloje veikia Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Prancūzų kultūros centras ir Almos Adamkienės fondo pailgintos dienos klasė.

VERSLAS

Sėkmingai dirba žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“, kuriam vadovauja ūkininkas Gintaras Žilėnas, Sidabravo žemės ūkio bendrovė (direktorius Jonas Grybauskas), Genių žemės ūkio bendrovė (vadovas Algis Lapiniauskas).

GYVENAMOSIOS VIETOVĖS

 • Asteikių kaimas
 • Beinoravos kaimas
 • Birželių kaimas
 • Dapšionių kaimas
 • Dargėnų kaimas
 • Dauboraičių kaimas
 • Deveikių kaimas
 • Dotiškių kaimas
 • Davongalio kaimas
 • Genių kaimas
 • Jasnagurkos kaimas
 • Jaukštų kaimas
 • Kaspariškių kaimas
 • Kundrėnų kaimas
 • Malūniškių kaimas
 • Mazgių kaimas
 • Miškių kaimas
 • Mandeikių kaimas
 • Naujasodės kaimas
 • Ožaičių kaimas
 • Padvarninkų kaimas
 • Pagaidžpilių kaimas
 • Pakiršinio kaimas
 • Paryžiaus kaimas
 • Praščiūnų kaimas
 • Rėčkų kaimas
 • Rudelių kaimas
 • Rudžių kaimas
 • Sibičių kaimas
 • Sidabravo kaimas
 • Skapiškio kaimas
 • Šulnelių kaimas
 • Tauginų kaimas
 • Taukuočių kaimas
 • Trakų kaimas
 • Trakelių kaimas
 • Užkuraičių kaimas
 • Vabalių kaimas
 • Vadaktų kaimas
 • Vidulaukio kaimas
 • Vileikių kaimas
 • Verpčių kaimas


Už pateiktą informaciją atsakingas seniūnijos seniūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 13:45:04
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)