2019 m. spalio 15 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajone išrinkti seniūnaičiaiSpausdinimo versija

Radviliškio rajone išrinkti seniūnaičiai. Daugumoje seniūnaitijų  gyventojai  seniūnaičius išrinko iš pirmo karto, bet dėl per mažo rinkėjų skaičiaus neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai bus organizuojami Radviliškio miesto seniūnijos Eibariškių, Lituanikos, Lizdeikos, Rūmų, Vaižganto seniūnaitijose, Pakalniškių seniūnijos Alksniupių seniūnaitijoje, Tyrulių seniūnijos Polekėlės seniūnaitijoje

Aukštelkų seniūnijoje išrinkti Arimaičių, Aukštelkų, Birjočių, Kalnelio Gražionių seniūnaičiai:

 • Arimaičių (Arimaičių k., Avietinės k., Sedūnų k.) – Algis Salvinskas.
 • Aukštelkų (Aukštelkų k., Gražionių k., Kaulinių k., Kriaukėnų k., Liaudiškių k., Mažaičių k., Mėlidų k., Rukaičių k.) – Alma Stričkienė.
 • Birjočių (Eibariškių k., Birjočių k., Žironų k.) – Janijolija Rimeikienė.
 • Kalnelio Gražionių (Kalnelio Gražionių k., Rupliškio k.) – Regina Mikalajūnienė.

Informacija apie seniūnaičių rinkimus teikiama tel.: (8 422) 46 143, 8 686 24 026, (8 422) 46 124.


Šaukoto seniūnijoje išrinkti Kunigiškių, Papušynio ir Šaukoto seniūnaičiai:

 • Kunigiškių (Abrieskai, Baublė, Baužiškiai, Budriai, Butkiai, Diktariškiai, Kalnai, Kunigiškiai, Lenartuva, Liaubarai, Margiai, Mumšilis, Notiniškiai, Paežeriai, Paltynai, Pasodinai, Sokmedžiai, Sutkiškis, Šilai, Žąsaičiai) – Dalia Balčiūnienė.
 • Papušynio (Bysvainėliai, Grigalaičiai, Jankaičiai, Kadylai, Kaunetiškiai, Liepkalnis, Miškiniai, Pakrovka, Papušynys, Pašakarnis, Reksčiai, Ropkepiai, Šaukotas II, Užžadikiai, Valatkiškiai) – Stasė Bosienė.
 • Šaukoto (Daužnagiai, Debeikiai, Goriškis, Mankiškiai, Margiai, Pakalnučiai, Piktoniai, Šaukotas, Šaukotas I, Tamošiškiai, Trakai, Žemieji Levikainiai) – Irena Petrašiūnienė.

Informacija apie Šaukoto seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel.: (8 422) 46 827.


Skėmių seniūnijoje išrinkti Pociūnėlių ir Skėmių seniūnaičiai:

 • Skėmių (Girvalakių k.,Pašlapėlės k., Skėmių k., Skomaičiukų k., Skomaičių k., Šašėnų k.) – Vidmantas Svetikas.
 • Pociūnėlių (Aguriškių k., Kirkilų k., Pagarduvių k.Panekelpių k., Pašakių k.,Pociūnėlių k., Rinktinėlių k., Rinktinėlių k., Simoniškių k., Šabiškių k., Užpurvių k., Vaičaičių k., Vakarų k., Valmančių k.) – Sigita Malinauskienė.

Informacija apie Skėmių seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel.: (8 422) 45 135, 8 604 56 696.


Sidabravo seniūnijoje išrinkti Beinoravos, Sidabravo ir Vadaktų seniūnaičiai:

 • Beinoravos (Beinoravos k., Dapšionių k., Davongalio k., Jasnagurkos vs.,Mandeikių k., Pagaidžpilių k., Rudžių k., Taukuočių k., Trakelių k., Trakų k., Užkuraičių k.) – Rūta Jelinskienė.
 • Sidabravo (Asteikių, Birželių, Dargėnų, Dotiškių, Kundrėnų, Miškių, Naujasodės, Pakiršinių, Praščiūnų, Rėčkų, Sibičių, Sidabravo, Skapiškio, Vabalių, Vidulaukio, Vileikių) –  Daiva Staškūnienė.
 • Vadaktų (Dauburaičių k., Deveikių k., Genių k., Kaspariškių k.,Malūniškių k., Mazgių k., Ožaičių k., Padvarninkų k., Rudelių k., Šulnelių vs., Tauginų k., Vadaktų mstl., Verpčių k.) – Jūratė Ščepakovienė.

Informacija apie Sidabravo seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel.: (8 422) 47 667.


Šiaulėnų seniūnijoje išrinkti Acokavų, Šiaulėnų ir Žeimių seniūnaičiai:

 • Acokavų (Acokavai, Apušrotas, Baroniškiai, Birietiškiai, Bloškiai, Gražvydai, Liepiškiai, Pašušvys, Pilveliai, Repšiai, Sidariai, Skynimiečiai, Sklioriškiai, Sodaičiai, Starteliai, Žostarčiai) –Loreta Paliulienė.
 • Žeimių (Aušrėnai, Daujočiai, Dvarčiai, Jasaičiai, Jokūbiškiai, Juodpjaunis, Kleivikiai, Mažuoliai, Miškiniai, Mumšilio, Petrošiai, Rubežiai, Sakteliai, Vagariai, Virikauskai, Žeimiai) – Jūratė Rekštienė.
 • Šiaulėnų (Ardaičiai, Baranaučizna, Daukšiai, Dirvoniškiai, Dirvonai, Geležiai,Kalnugalio, Kudinai, Mantviliškiai, Minautuva, Mūrai, noriškiai, Pamėrai, Pamiškalniai, Stalmokai, Sulinkiai, Šiaulaičiai, Šiaulėnai, Šilai, Toleikiškiai, Viliošiai) – Linas Pranaitis.

Informacija apie Šiaulėnų seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel.: (8 422) 49 644.


Šeduvos miesto seniūnijoje išrinkti Butėnų, Pavartyčių, Vėriškių bei Šeduvos miesto Centro, Šeduvos miesto Gimnazijos seniūnaičiai:

 • Šeduvos miesto: Centro – Lina Ramanauskaitė,  Gimnazijos – Kostas Dočkus.
 • Vėriškių – Birutė Mickaitienė.
 • Pavartyčių – Sigitas Mikutis.
 • Butėnų – Emlina Wiggins.

Informacija apie Šeduvos miesto seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel.: (8 422) 56 232.


Radviliškio seniūnijoje išrinkti  Miežaičių, Daugėlaičių, Linkaičių, Karčemų, Kutiškių, Voskonių, Šniūraičių ir Mankiškių seniūnaičiai:

 • Miežaičių (Bebrujų k., Daukučių k., Miežaičių k., Nakraušiūnų k.) – Zenonas Pečiulionis.
 • Daugėlaičių (Daugėlaičių k., Jaugėlų k., Krikštanų k., Liepinės k., Matkaičių k., Nirtaičių k., Pagojo k., Uodynės k., Varnionių k., Vilkduobės k., Vitkaičių k., Žinėnų k.) – Vilma Stankūnienė.
 • Linkaičių (Linkaičių k., Ilguočių k.) – Monika Kryžienė.
 • Karčemų (Karčemų k., Verdulių k.) seniūnaite išrinkta Janina Riukienė.
 • Kutiškių (Baroniškių k., Kaneivaičių k., Kutiškių k., Liutkiškių k., Radvilų k., Skirjočių k., Vaidulių k.) – Virginija Bloškienė.
 • Mankiškių (Mankiškių k., Jankūnų k.) – Irina Rasickienė.
 • Voskonių (Diržių k., Gendvilių k., Ramulėnų k., Vantainių k., Vantainėlių k., Voskonių k.) – Pranas Žiūras.
 • Šniūraičių (Šniūraičių k., Jukniškių k.) – 2019-10-11 18.00 val. – Laima Mataitienė.

Informacija apie Radviliškio seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel. (8 422) 53 713.


Grinkiškio seniūnijoje išrinkti Grinkiškio ir Pašušvio seniūnaičiai:

 • Grinkiškio (Grinkiškio mstl., Dirvoniškiai, Eitviliai, Medeliukai, Noručiai, Rudžiai, Šašeliai, Vedreikiai, Martynaičiai, Auksučiai, Kairėnai, Gražiškiai, Gujėnai, Kairėnėliai, Geručiai, Strazdynė, Juodžiai, Šašiai, Valinė, Vaitiekūnai, Beinoriškis, Smiltynė, Būdai I ir II, Daugirdai, Dirgaičiai, Juodeliai, Pypliai, Burūnai, Aukštieji Levikainiai, Valatkaičiai, Abložynė, Pakrūmiai.) – Dalia Kaklauskienė.
 • Pašušvio (Pašušvio mstl., Skiečiai, Gulbinai, Giedraičiai, Bargailiai, Pagojis, Balandiškis, Dvareliai, Godai, Ramoškiai, Gegužinė, Viktorinė, Naujėnai, Kačiuškiai, Uodynė, Minaičiai, Šmulkiškiai, Žitiškiai, Paberžiai, Čerkosai, Legečiai, Legetėliai, Kalančiai, Pagomerčiai, Paplanskiai, Mikailiškiai, Ginčai, Mockiškis) – Romalda Šiurnienė.

Informacija apie Grinkiškio seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel. (8 422) 46 318.


Tyrulių seniūnijoje išrinkti Tyrulių ir Jonaitiškių seniūnaičiai:

 • Tyrulių (Tyrulių mstl., Vendrės k., Pušinavos k.) – Dainius Barakauskas.
 • Jonaitiškių (Jonaitiškių k., Vališkių k., Žarnių k., Smilgių k., Pakalniškių k., Dvarninkų k. Gankių k. ir Pušiniškių k.) Laima Verygienė.

Polekėlės seniūnaitijoje bus  organizuojami pakartotiniai rinkimai.

Informacija apie Tyrulių seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel. (8 422) 44 344.


Radviliškio miesto seniūnijoje išrinktas Kudirkos (seniūnaitijai priklausiančių gatvių sąrašą galima rasti internete adresu www.radviliskis.lt) seniūnaitis – Jolitas Onaitis.

Eibariškių, Lituanikos, Lizdeikos, Rūmų, Vaižganto seniūnaitijų gyventojams bus organizuojami pakartotiniai rinkimai.

Informacija apie Radviliškio miesto seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel. (8 422) 52 436.


Baisogalos seniūnijoje išrinkti Pakiršinio, Baisogalsos ir Palonų seniūnaičiai: 

 • Pakiršinio (Čelkių k., Dišlių k., Januškonių k., Kablių k., Kalvelių k., Lopų k., Mikonių k., Moniūnų k., Pakiršinėlio k., Pakiršinio k., Piepeliukų k., Ritikių k., Treigių k., Vainiūnų k.) – Edmundas Valba.
 • Baisogalos (Andriūnų k., Augmėnų k., Bagdonų k., Baisogalos k., Baisogalos mstl., Biliūnų k., Bučiūnų k., Dauderių k., Degėsių k., Dvarelių k., Fermos k., Gankių k., Jadvimpolio k., Juodupių k., Kemėrų k., Kubiliūnų k., Liaudiškių k., Moralinėsk., Paberžėlių k., Pagojų k., Pliuškių k., Randžių k., Šilelių k., Vilgirdaičių k.) – Giedrius Šarauskas.
 • Palonų (Palonų k., Palonų mstl., Sirutiškių k., Valatkonių k.) – Renatas Mickus.

Informacija apie Baisogalos seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel. (8 422) 65 334.


Pakalniškių seniūnijoje išrinkti Raudondvario ir Pociūnų seniūnaičiai:

 • Raudondvario (Baukų k., Daukonių k., Dervelių k., Kleboniškių k., Maneitų k., Mažulių k., Niauduvos k., Pakalniškių k., Radiškių vs., Raginėnų k., Raudondvario k., Šeduvos vs., Šniukonių k., Veliakiemių k.) – Valteris Kleinas.
 • Pociūnų (Areiniškių vs., Bružių k., Burbiškio k., Dambavos k., Dausų k., Grybtrakio vs., Jasonių k., Jukiškio k., Karizniškio vs., Kašių vs., Kibildžių k., Labos k., Pagojo vs., Pajulių k., Pociūnų k., Rimaičių vs., Tankūnų k., Valdeikių k., Vanaginės vs.) – Rolandas Sikorskis.

Alksniupių seniūnaitijoje bus organizuojami pakartotiniai rinkimai.

Informacija apie Pakalniškių seniūnijos seniūnaičių rinkimus teikiama tel. (8 422) 44 441.

Teisės aktai:

Seniūnijų informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)