Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės mero
2023-04-27 potvarkis Nr. MP-23-(2.9)
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖ VICEMERO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – Nenustatomas.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus merui.
II SKYRIUS
FUNKCIJOS
3. Koordinuoja Savivaldybės administracijos veiklą kultūros srityje, teikia merui pasiūlymus dėl kultūros įstaigų veiklos tobulinimo..
4. Sistemina ir pristato merui informaciją apie rajone vykdomą visuomenės sveikatos priežiūros plėtojimą, prevencinių sveikatos ir sveikos gyvensenos programų įgyvendinimą.
5. Koordinuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų veiklą, teikia merui pasiūlymus dėl šios srities veiklos tobulinimo.
6. Analizuoja jaunimo politikos formavimo veiklą, jaunimo užimtumo programos įgyvendinimą, teikia merui informaciją ir pasiūlymus dėl jaunimo politikos strategijos tobulinimo.
7. Sistemina ir pristato merui informaciją apie sprendimų įgyvendinimą kultūros, kultūros paveldo ir turizmo srityse. Mero pavedimu koordinuoja rajono kultūros ir turizmo įstaigų vykdomą veiklą, viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektus.
8. Koordinuoja Savivaldybės ir jos įstaigų vykdomą socialinę veiklą, teikia merui informaciją apie socialinės srities sprendimų, socialinių būstų priežiūros politikos įgyvendinimą.
9. Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus merui dėl investicinių projektų įgyvendinimo rajone.
10. Mero pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis
11. Mero atostogų, laikinojo nedarbingumo metu, merui nusišalinus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių laikinai neinant savo pareigų atlieka Vietos savivaldos įstatyme vicemerui nustatytas funkcijas.
12. Mero pavedimu dalyvauja sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus - Funkcijos patvirtintos 2022.06.30 „Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas“  Nr.: 533.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-10, 10:36:21