Pasirinkite kalbą

Administracijos lygių galimybių padėties analizė

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendindama lygių galimybių politiką, siekia skatinti, vertinti ir valdyti įvairovę, įsipareigoti visiems darbuotojams užtikrinti lygių galimybių principo įgyvendinimą, siekiant sukurti palankią, saugią, draugišką darbo aplinką bei pagerinti pačios Savivaldybės administracijos įvaizdį, kartu padidinant ir darbo efektyvumą.  Savivaldybės administracijos lygių galimybių padėties analize siekiama įvertinti lyčių padėtį Savivaldybės administracijoje bei numatyti tokias priemones, paslaugas, programas ir veiksmų planus, kurie sukurtų vienodai kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams (tiek moterims, tiek vyrams). Atliekant lygių galimybių padėties analizę, pirmiausia buvo sukaupti Savivaldybės administracijos statistiniai duomenys, jie diferencijuoti pagal lyties, amžiaus ir kitus kriterijus, kurie padeda nustatyti lyčių nelygybės problemas ir rasti jų sprendimo būdus. 

2023 m. gruodžio 20 d. duomenimis:

Įstaiga Amžiaus grups (m.) / Lytis Vidutinis darbuotojų amžius
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ir vyresni Iš viso
vyr. mot. vyr. mot. vyr.  mot. vyr.  mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot.
Radviliškio rajono savivaldybės administracija 0 0 0 0 0 1 2 15 6 13 7 13 8 15 10 29 19 35 25 41 13 6 90 168 53

2023 m. gruodžio 20  d. Savivaldybės administracijoje dirba 168 moterys ir 90 vyrų.

Vadovaujančias pareigas užimančių moterų yra 11, vyrų – 12.

Vaiko priežiūros atostogos suteiktos 2 moterims ir 0 vyrų.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-30, 14:55:57