Pasirinkite kalbą

Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie pažeidimus Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę tarnautojai, darbuotojai ar asmenys, su Savivaldybės administracija susiję sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimai turi būti teikiami apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus. Pažeidimas – Administracijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Administracija.

Pranešimai turi būti teikiami norint apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu.

Pranešimo pateikimo būdai:

  1. elektroniniu paštu pranesk@radviliskis.lt
  2. paštu pranešimą siųskite šiuo adresu: Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, ant voko nurodykite: Kristinai Kovalenko, asmeniškai.
  3. tiesiogiai pateikti informaciją apie pažeidimą galite Administracijos darbuotojai Kristinai Kovalenko (Aušros a. 10, Radviliškis, 325 kab.).

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Administracijos darbuotoja Kristina Kovalenko tel. +370 422 51 442, el. paštas kristina.kovalenko@radviliskis.lt

Garantuojame pranešėjo ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Aktualūs teisės aktai

Žinomai melagingos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą. Ją pateikęs arba valstybės/tarnybos/profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimai turi būti teikiami vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje vidiniu kanalu teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūrų tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A-868 (8.2).

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-29, 15:26:17