Pasirinkite kalbą

Komisijos

Už pateiktą informaciją atsakingi komisijų pirmininkai.

MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS REGISTRAVIMO IR APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė
Alfredas Juozapavičius

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Sekretorius
Remigijus Jankus

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

NARIAI

Valentina Grinienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
Algirdas Fergelis Radviliškio Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas
Seniūnas vietovės, kurioje padaryta žala.
NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė
Alfredas Juozapavičius

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas

NARIAI

Vilma Urbonienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Romualdas Žukauskas Radviliškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius
Emlina Wiggins Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė
Edmundas Adomavičius Žemės ūkio bendrovės „Gražionių bekonas“ direktorius
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas
Lijana Lebedžinskienė 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Sekretorė
Marija Motiejūnienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

NARIAI

Jurga Klimčukienė, nesant

Aurelija Rakštienė, nesant

Rasa Valančienė

Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė

Virginijus Kablys

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas

Virginija Masiliūnienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė (komisijos narė)

Arnoldas Matuzevičius Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas
Irmina Ruškienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja (komisijos narė)
Justina Stašauskienė Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ jaunimo darbuotoja
Lina Štankelienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone vyriausioji specialistė (komisijos narė)
Rita Pranė Vilimaitė Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė
Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus, veikiančio Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, vyriausioji specialistė
Nuolatinės gyvenamosios vietos teritoriją prižiūrinčios policijos komisariato veiklos pareigūnų grupės vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas, asmens vardas ir pavardė nenurodomi.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2022 metų veiklos planas

  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJA

  Komisijos pirmininkas
  Justinas Pranys

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

  Komisijos pirmininko pavaduotoja
  Rasa Miškinienė

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

  Sekretorė
  Kristina Kovalenko

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

  NARIAI

  Zita Žvikienė

  Radviliškio rajono savivaldybės socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto narė

  Laisvūnas Vaičiūnas

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

  Egidijus Kerys

  Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras

  Stanislovas Tamutis

  Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius

  Ilona Sernovienė

  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

  Eglė Ivanauskytė

  Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių Klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus vedėja


  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

  Komisijos pirmininkas
  Vidmantas Benevičius 

  Savivaldybės administracijos Juridinio skyrius, Civilinės saugos specialistas

  Sekretorius
  Vytautas Varanavičius

   Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

  NARIAI

  Arnoldas Matuzevičius

  Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas

  Artūras Valuckas

  Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

  Klaudijus Maminskas

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

  Laima Petravičienė

  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja

  Ernestas Mončauskas

  Radviliskio miesto seniūnas


  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA

  Komisijos pirmininkė
  Audronė Beresnevičienė

  Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ pirmininkė

  Komisijos pirmininkės pavaduotoja
  Rimvydas Aleknavičius

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

  Sekretorė
  Ieva Ražinskienė

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

  NARIAI

  Rita Pranė Vilimaitė

  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė

  Aldona Januševičienė

  Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė

  Aldona Jurelevičienė

  Vėriškių bendruomenės pirmininkė

  Kristina Vasiliauskienė

  Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė

  Skaidra Dišlė

  Šeimos labdaros fondo vadovė, Radviliškio rajono Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto narė

  Justinas Kvėglys

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys

  Živilė Laurutienė

  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė

  Skaidra Armonienė

  Laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė


  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ BENDRAM DARBUI SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMUI IR KOORDINAVIMUI

  Komisijos pirmininkas

  Komisijos pirmininko pavaduotoja
  Žydrūnė Plungienė

  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms

  Sekretorė
  Jolanta Pranevičienė

  Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė

  NARIAI

  Skaidrė Armonienė

  Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktoriaus pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

  Algimantas Augulis

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities skyriaus Radviliškio rajone vyriausiasis specialistas

  Eglė Ivanauskytė

  Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus vedėja

  Irmina Ruškienė

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

  Danutė Janušauskienė

  Sutrikusio intelekto žmonių globos draugijos „Radviliškio viltis“ Radviliškio rajone tarybos pirmininkė

  Irena Janušonienė

  VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė

  Virginijus Kablys

  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas

  Rasa Miškinienė

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

  Ilona Sernovienė

  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

  Vilma Tikuišienė

  Radviliškio pagalbos šeimai centro direktorė

  Rasa Saliamorienė

  Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorė

  Rita Vaigauskienė

  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus


  RADVILIŠKIO RAJONO TRIŠALĖ TARYBA

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovai trišalėje taryboje:

  Vytautas Simelis
  Tel.: (8 422) 69 001, el. p. [email protected]

  Radviliškio rajono savivaldybės meras

  Vytautas Krikščiūnas
  Tel.: (8 422) 69 002, el. p. [email protected]

  Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas

  Jolanta Margaitienė
  Tel.: (8 422) 69 004, 8 614 08 714, el. p. [email protected]

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė

  Justinas Pranys
  Tel.: (8 422) 69 130, 8 611 26 996, el. p. [email protected]

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

  Jonas Pravilonis
  Tel.: (8 422) 53 957, 8 686 21 598, el. p. [email protected]

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, RTVMC direktorius

  Radviliškio rajono darbdavių atstovai trišalėje taryboje:

  Pranas Balckus
  Tel. (8 600) 26 300, el. p. [email protected]

  IĮ „Santovita" vadovas

  Pranas Mickaitis
  Tel. (8 422) 60 872, el. p. [email protected]

  UAB „Radviliškio šiluma" direktorius

  Vaidas Stasiukynas
  Tel. (8 698) 11 085, el. p. [email protected]

  UAB „Radviliškio autocentras“ direktorius

  Darbdavių atstovas

  Renkamas

  Sigitas Krivickas
  Tel. (8 656) 09 300, el. p. [email protected]

  S. Krivicko įmonė „Fasma“ vadovas

  Radviliškio rajono profesinių sąjungų atstovai trišalėje taryboje:

  Rimantas Gedvilas
  Tel.: (8 618) 61 440; el. p.: [email protected], [email protected]

  AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio lokomotyvų depo profesinės sąjungos pirmininkas

  Vytautas Rasimavičius
  Tel.: (8 620) 23 311; el. p.: [email protected]

  AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio  geležinkelio stoties profesinės sąjungos pirmininkas

  Rasa Petrėnienė
  Tel.: (8 675) 58 883 el. p.: [email protected]

  UAB „Lelija“, Šeduvos siuvimo įmonės profesinės sąjungos pirmininkė

  Dainius Šimkus
  Tel.: (8 614) 07 330; el. p.: [email protected]

  AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio prekinių vagonų depo profesinės sąjungos pirmininkas

  Dainius Dapkus
  Tel. (8 687) 36 334; el. p.: [email protected], [email protected]

  VĮ Radviliškio miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas

  Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-16, 11:15:23