Pasirinkite kalbą

Komisijos

Už pateiktą informaciją atsakingi komisijų pirmininkai.

MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS REGISTRAVIMO IR APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė
Alfredas Juozapavičius

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Sekretorius
Remigijus Jankus

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

NARIAI

Valentina Grinienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
Algirdas Fergelis Radviliškio Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas
Seniūnas vietovės, kurioje padaryta žala.
NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė
Alfredas Juozapavičius

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas

NARIAI

Vilma Urbonienė

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Romualdas Žukauskas Radviliškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius
Emlina Wiggins Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė
Edmundas Adomavičius Žemės ūkio bendrovės „Gražionių bekonas“ direktorius
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2023 metų veiklos planas

   Komisijos sudėtis

   Komisijos pirmininkas
   Lijana Lebedžinskienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

   Sekretorė
   Marija Motiejūnienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

   NARIAI

   Jurga Klimčukienė

   Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė
   Virginijus Kablys Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas
   Virginija Masiliūnienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė (komisijos narė)
   Remigijus Rudžianskas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas
   Irmina Ruškienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja (komisijos narė)
   Donata Tverskienė Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ jaunimo darbuotoja
   Reda Daugirdienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone vyriausioji specialistė (komisijos narė)
   Rita Pranė Vilimaitė Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė
   Kristina Aleinikovienė Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus, veikiančio Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, vyriausioji specialistė
   Nuolatinės gyvenamosios vietos teritoriją prižiūrinčios policijos komisariato veiklos pareigūnų grupės vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas, asmens vardas ir pavardė nenurodomi.
   RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJA

   Komisijos pirmininkas

   Komisijos pirmininko pavaduotoja
   Rasa Miškinienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

   Sekretorė
   Kristina Kovalenko

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

   NARIAI

   Zita Žvikienė

   Radviliškio rajono savivaldybės socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto narė

   Laisvūnas Vaičiūnas

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

   Egidijus Kerys

   Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras

   Stanislovas Tamutis

   Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius

   Ilona Sernovienė

   Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

   Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių Klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus vedėja


   RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

   Komisijos pirmininkas
   Vytautas Krikščiūnas

   Savivaldybės vicemeras

   Sekretorius
   Vytautas Varanavičius

   Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

   NARIAI

   Teisutis Beržinskas

    Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas

   Kristina Kovalenko

    Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

   Artūras Valuckas

    Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

   Klaudijus Maminskas

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

   Vigilija Dževečkienė

   Radviliškio miesto seniūno pavaduotoja


   RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA

   Komisijos pirmininkė
   Audronė Beresnevičienė

   Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ pirmininkė

   Komisijos pirmininkės pavaduotoja
   Rimvydas Aleknavičius

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

   Sekretorė
   Ieva Ražinskienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

   NARIAI

   Rita Pranė Vilimaitė

   Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė

   Aldona Januševičienė

   Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė

   Aldona Jurelevičienė

   Vėriškių bendruomenės pirmininkė

   Kristina Vasiliauskienė

   Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė

   Skaidra Dišlė

   Šeimos labdaros fondo vadovė, Radviliškio rajono Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto narė

   Justinas Kvėglys

   Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys

   Živilė Laurutienė

   Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė

   Skaidra Armonienė

   Laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė


   RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ BENDRAM DARBUI SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMUI IR KOORDINAVIMUI

   Komisijos pirmininkas

   Komisijos pirmininko pavaduotoja
   Žydrūnė Plungienė

   Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms

   Sekretorė
   Jolanta Pranevičienė

   Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė

   NARIAI

   Skaidrė Armonienė

   Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktoriaus pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

   Algimantas Augulis

   Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities skyriaus Radviliškio rajone vyriausiasis specialistas

   Eglė Ivanauskytė

   Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus vedėja

   Irmina Ruškienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

   Danutė Janušauskienė

   Sutrikusio intelekto žmonių globos draugijos „Radviliškio viltis“ Radviliškio rajone tarybos pirmininkė

   Irena Janušonienė

   VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė

   Virginijus Kablys

   Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas

   Rasa Miškinienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

   Ilona Sernovienė

   Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

   Vilma Tikuišienė

   Radviliškio pagalbos šeimai centro direktorė

   Rasa Saliamorienė

   Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorė

   Rita Vaigauskienė

   Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus


   RADVILŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJA

   Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių (jei jų nėra, artimiausių savivaldybių teritorijose veikiančių) įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašas

   Komisijos pirmininkė
   Jurgita Sidarienė

   Radviliškio rajono savivaldybės vicemerė
   Pirmininkės pavaduotoja
   Salomėja Jasudienė

   Moterų veiklos inovacijų centro direktorė

   Komisijos sekretorė
   Lijana Lebedžinskienė
   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

   NARIAI

   Kristina Aleinikovienė

   Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė 

   Aušra Čiūdarienė

   VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė

   Eugenijus Janušauskas

   Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas

   Danutė Janušauskienė

   Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ tarybos pirmininkė

   Rasa Miškinienė

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

   Asta Montvydienė

   Asociacijos Raseinių krizių centro direktorė

   Larisa Paurienė

   Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja

   Rita Pranė Vilimaitė

   Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė


   RADVILIŠKIO RAJONO TRIŠALĖ TARYBA

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovai trišalėje taryboje:


   Tel.: (8 422) 69 001, el. p. meras@radviliskis.lt


   Tel.: (8 422) 69 002, el. p.

   Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas


   Tel.: (8 422) 69 004, 8 614 08 714, el. p.

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė


   Tel.: (8 422) 69 130, 8 611 26 996, el. p.

   Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

   Jonas Pravilonis
   Tel.: (8 422) 53 957, 8 686 21 598, el. p. info@rtvmc.lt

   Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, RTVMC direktorius

   Radviliškio rajono darbdavių atstovai trišalėje taryboje:

   Pranas Balckus
   Tel. (8 600) 26 300, el. p. santovita@santovita.com

   IĮ „Santovita" vadovas

   Pranas Mickaitis
   Tel. (8 422) 60 872, el. p. pranas@radsiluma.lt

   UAB „Radviliškio šiluma" direktorius

   Vaidas Stasiukynas
   Tel. (8 698) 11 085, el. p. vservisas@gmail.com

   UAB „Radviliškio autocentras“ direktorius

   Darbdavių atstovas

   Renkamas

   Sigitas Krivickas
   Tel. (8 656) 09 300, el. p. fasma@fasma.lt

   S. Krivicko įmonė „Fasma“ vadovas

   Radviliškio rajono profesinių sąjungų atstovai trišalėje taryboje:

   Rimantas Gedvilas
   Tel.: (8 618) 61 440; el. p.: rimantas.gedvilas1@gmail.com, gedvilai@gmail.com

   AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio lokomotyvų depo profesinės sąjungos pirmininkas

   Vytautas Rasimavičius
   Tel.: (8 620) 23 311; el. p.: v.rasimavicius@gmail.com

   AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio  geležinkelio stoties profesinės sąjungos pirmininkas

   Rasa Petrėnienė
   Tel.: (8 675) 58 883 el. p.: info@lelija.eu

   UAB „Lelija“, Šeduvos siuvimo įmonės profesinės sąjungos pirmininkė

   Dainius Šimkus
   Tel.: (8 614) 07 330; el. p.: simkus.dainius@gmail.com

   AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio prekinių vagonų depo profesinės sąjungos pirmininkas

   Dainius Dapkus
   Tel. (8 687) 36 334; el. p.: dapkus.d@gmail.com, d.dapkus@radmu.lt

   VĮ Radviliškio miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas

   Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-19, 08:00:15