Pasirinkite kalbą

Projektai

Informacija teikiantiems projektus ES paramai gauti

 1. Kaip praktiškai įgyvendinti strateginius planus (.pdf formatas)

VYKDOMI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama:

 1. Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse;
 2. Kompleksinės paslaugos (KOPA);
 3. Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas;
 4. Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“;
 5. Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“;
 6. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“;
 7. VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Nr. 09-010-P-0002;
 8. Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;
 9. Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

 1. Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 2. Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 3. Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje;
 4. Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste;
 5. Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas;
 6. Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos mstl. infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas;
 7. Radviliškio rajono savivaldybės Prastovonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas;
 8. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje;
 9. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“;
 10. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste;
 11. Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 12. Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 13. Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 14. Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 15. Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g. 6, pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai;
 16. Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 17. Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.;
 18. Gyventojų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos m.;
 19. Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtra;
 20. Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje;
 21. Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms;
 22. Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus;
 23. Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone;
 24. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;
 25. Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 26. Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose;
 27. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione;
 28. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone;
 29. Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.

Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-05, 11:27:48