Pasirinkite kalbą

Projektai

Informacija teikiantiems projektus ES paramai gauti

 1. Kaip praktiškai įgyvendinti strateginius planus (.pdf formatas)

VYKDOMI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama:

 1. Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“;
 2. Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 3. Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose;
 4. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione;
 5. Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 6. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone;
 7. Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.
 8. Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas.
 9. Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse.
 10. Kompleksinės paslaugos (KOPA).

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

 1. Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 2. Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje; 
 3. Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste;
 4. Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas;
 5. Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos mstl. infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas;
 6. Radviliškio rajono savivaldybės Prastovonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas;
 7. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje;
 8. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“;
 9. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste;
 10. Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 11. Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 12. Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 13. Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 14. Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g. 6, pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai;
 15. Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 16. Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.;
 17. Gyventojų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos m.;
 18. Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtra;
 19. Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje;
 20. Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms;
 21. Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus;
 22. Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone.

Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-19, 15:05:21