Pasirinkite kalbą

Tarptautinis bendradarbiavimas

Radviliškio rajonas aktyviai bendradarbiauja su kitų šalių rajonais ir miestais kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, savivaldos, ekologijos, paminklotvarkos, turizmo srityse.

2019 m. gegužės 11 dieną Burbiškio dvare pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo su Minsko rajono vykdomuoju komitetu. Jį pasirašė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Minsko rajono (Baltarusijos Respublika) komiteto pirmininkas Ivanas Krupko. Susitarta bendradarbiauti įvairiose sferose, galimybių ir idėjų mainai vyks socialinėje ir ekonominėje, kultūros ir sporto srityse.

Bendradarbiavimas vienašališkai nutrauktas vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-673 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su Baltarusijos Respublikos Minsko rajono vykdomuoju komitetu, Nesvyžiaus rajono vykdomuoju komitetu ir Horkų rajono vykdomuoju komitetu nutraukimo“.


2019 m. gegužės 10 dieną Radviliškio rajono savivaldybės mažojoje salėje Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Kadzidlo gminos (Lenkijos Respublika) burmistras Dariusz Lukaszewski pasirašė  tarptautinio bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta bendradarbiauti kultūros ir istorijos, sporto, turizmo, verslo, žemės ūkio, socialinės ir ekonominės aplinkos ir kitose aktualiose srityse.

Daugiau informacijos apie Kadzidlo gminą: www.kadzidlo.pl


2013 m. spalio 5 d. iškilmingame renginyje Umanės miesto savivaldybėje pasirašytas susitarimas dėl Umanės miesto savivaldybės (Ukraina) ir Radviliškio rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo. Susitarime numatyta, kad abi sutarties šalys galės dalyvauti bendruose ekonominiuose, kultūros, švietimo, sporto, medicinos, turizmo, socialinės srities projektuose, dalysis gerąja darbo patirtimi. Toks bendradarbiavimas padės susipažinti su abiejų sutarties šalių patirtimi vietinio ūkio, verslo, transporto, švietimo, socialinės paramos, buitinio aptarnavimo, prekybos, kultūros, sporto ir kt. vystymo srityse.

Su Umanės miesto savivaldybe bendraujama nuo 2011 metų.

Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis ir Umanės miesto savivaldybės meras Jurijus Bodrovas

Radviliškiečiai Umanės miesto parke esančioje „Draugystės alėjoje“ pasodino akacijos sodinuką


2011 m. gegužės 7 dieną Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Kašurio savivaldybės meras Mamuka Mosiašvili (Mamuka Mosiashvili) pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Radviliškio rajono (Lietuvos Respublika) ir Kašurio (Sakartvelas) savivaldybių. Sutartyje numatoma bendradarbiauti ir palaikyti draugiškus santykius, keistis meno, sporto ir kultūros atstovų, turistų, ekonomikos srities, savivaldos specialistų delegacijomis, įsipareigojama keistis gerąja patirtimi savivaldos stiprinimo, švietimo, verslo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, komunalinių paslaugų, gamtos apsaugos, pramonės, transporto, sveikatos paslaugų, gyventojų užimtumo, laisvalaikio pramogų organizavimo ir kt. srityse.


2011 m. gegužės 7 dieną Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Bauskės savivaldybės tarybos pirmininkas Valdis Veips pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Radviliškio rajono (Lietuvos Respublika) ir Bauskės (Latvijos Respublika) savivaldybių. Sutartyje numatoma plėtoti draugiškus tarptautinius santykius, vykdyti oficialių delegacijų, viešųjų organizacijų, įvairių sričių specialistų mainus, keistis savivaldybių gerąja patirtimi savivaldos, teritorijų planavimo, socialinės apsaugos, komunalinių paslaugų, gamtos apsaugos, pramonės, transporto, sveikatos paslaugų, gyventojų užimtumo, laisvalaikio pramogų organizavimo, švietimo, verslo, kultūros, sporto ir kt. srityse.


2011 m. gegužės 7 dieną Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Horkų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Natalija Kornejeva pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Radviliškio rajono (Lietuvos Respublika) savivaldybės ir Horkų rajono (Baltarusijos Respublika) vykdomojo komiteto. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis įpareigoja bendradarbiauti jaunimo, sporto, kultūros, meno, sveikatos apsaugos, ekonominių mainų ir kitose srityse.

Bendradarbiavimas vienašališkai nutrauktas vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-673 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su Baltarusijos Respublikos Minsko rajono vykdomuoju komitetu, Nesvyžiaus rajono vykdomuoju komitetu ir Horkų rajono vykdomuoju komitetu nutraukimo“.


2009 m. liepos 2 d. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Saint-Seine-L’Abbaye kantono Cote-d’Or departamentas, kuriam atstovauja prezidentė Catherine Louis, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama užtikrinti tarpusavio mainus ir bendradarbiavimą bei pasidalinti patirtimi ekonomikos, mokslo, technikos, kultūros, švietimo ir turizmo srityje, taip pat sustiprinti pasitikėjimą, tarpusavio supratimą ir tautų draugystę.


Radviliškio rajono savivaldybėje 2008 m. rugsėjo 25 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Radviliškio rajono (Lietuvos Respublika) ir Karmelio miesto (Izraelio Valstybė) savivaldybių.

Sutartyje kalbama apie keitimąsi oficialiomis delegacijomis, nevyriausybinių organizacijų atstovais, įvairių ekonomikos sričių specialistais, turistų grupėmis, menininkais mėgėjais, sportininkais ir kt. Abipusiai draugiški santykiai bus palaikomi keičiantis bendra informacija apie miestų plėtojimąsi, gyventojus, vietos valdžios veiklą, kuri padeda susipažinti su patirtimi įvairiose gyvenimo srityse: rajono ir miesto teritorijų tobulinimu, komunalinių paslaugų sfera, gamtosauga, pramone, transportu, sveikatos paslaugomis, švietimu, prekyba, kultūra, sportu, socialinės apsaugos sfera, gyventojų užimtumo bei laisvalaikio pramogų organizavimu.