Pasirinkite kalbą

Draudimas rūkyti daugiabučiuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal įstatymo reikalavimus pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama:

  1. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);
  2. kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);
  3. daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. Pasirašytą prieštaravimą (.docx formatas), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta, asmuo pateikia Savivaldybės administracijai el. paštu viesoji.tvarka@radviliskis.lt. Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www.e-tar.lt ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 120 eurų.

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų, kurių gyventojai pateikė prieštaravimus dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, sąrašas

Adresas

Įsakymo Nr., data

Gedimino g. 1, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav. 

M-132 (2.5 E), 2024 m. kovo 21 d.  

Kudirkos g. 17, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

M-477 (2.5), 2023 m. lapkričio 8 d.  

Jaunystės g. 31, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

M-249 (2.5), 2023 m. liepos 31 d.  

Gedimino g. 3, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

M-241 (2.5), 2023 m. liepos 24 d.

Kęstučio g. 11A, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

M-240 (2.5), 2023 m. liepos 24 d.

A. Povyliaus g. 7, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

A-464 (8.2), 2023 m. gegužės 19 d.

Stiklo g. 8, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

A-220 (8.2), 2022 m. kovo 15 d.

Dariaus ir Girėno g. 2, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav. 

A-982 (8.2), 2021 m. rugsėjo 29 d.

Vasario 16-osios g. 15, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

A-710 (8.27), 2021 m. liepos 13 d.

Beržų g. 8, Baisogala, Radviliškio rajono sav.

A-709 (8.27), 2021 m. liepos 13 d. 

Kaštonų g. 4A, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav. 

A-654 (8.2), 2021 m. birželio 23 d.

A. Povyliaus g. 8A, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

A-50 (8.2), 2021 m. sausio 19 d.

Dariaus ir Girėno g. 30B, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

A-30 (8.2), 2021 m. sausio 15 d.

Vaižganto g. 58C, Radviliškio m., Radviliškio rajono sav.

A-29 (8.2), 2021 m. sausio 15 d.

Radvilų g. 19, Radviliškis m., Radviliškio rajono sav.

A-17 (8.2), 2021 m. sausio 08 d.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-25, 08:14:51