Pasirinkite kalbą

Duomenys apie registruotus gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejus

  • Titulinis
  • Sveikata
  • Duomenys apie registruotus gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejus

Informacija atnaujinta 2024 m. gegužės 23 d. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) informuoja, kad paskutiniąją gripo sezono savaitę sergamumas gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga) išlieka būdingas įprastam gripo sezonui, dominuoja ŪVKTI.

Apibendrinus 20-osios metų savaitės (2024 m. gegužės 13–19 d.) duomenis, bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 ligos rodiklis sumažėjo nuo 873,30 iki 824,07 atvejo 100 tūkst. Šiaulių apskrities gyventojų. Per savaitę ŪVKTI susirgo 2 167 Šiaulių apskrities gyventojai, registruoti 2 gripo ir 7 COVID-19 ligos atvejai (žr. lentelę).  

Lentelė. Duomenys apie registruotus gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejus Šiaulių apskrities administracinėse teritorijose

 Administracinė teritorija

19 sav. (2024 m. gegužės 6–12 d.)

20 sav. (2024 m. gegužės 13–19 d.)

Gripo atvejų sk.

ŪVKTI atvejų sk.

COVID-19 atvejų sk. (LSD duomenys)

Suminis rodiklis*

Gripo atvejų sk.

ŪVKTI atvejų sk.

COVID-19 atvejų sk. (LSD duomenys)

Suminis rodiklis*

Radviliškio rajonas

1

278

0

810.95

0

251

0

729,57

*Suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų per savaitę.

Detalesnė informacija apie sergamumą COVID-19 liga pateikta Lietuvos statistikos departamento puslapyje

2023/ 2024 m. gripo ir (ar) COVID-19 ligos sezono apžvalga

2023/ 2024 m. gripo ir (ar) COVID-19 ligos sezonu (nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2024 m. gegužės 19 d.) buvo registruota 1,1 karto daugiau gripo atvejų, 1,01 karto mažiau COVID-19 ligos atvejų ir 1,5 karto daugiau kitų ŪVKTI atvejų lyginant su 2022/ 2023 m. sezonu.

2023/ 2024 m. sezonu bendras sergamumas gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga buvo didesnis nei 2022/2023 m. sezonu (1 pav.)

1 pav. Sergamumas gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga 2022/2023 m. ir 2023/2024 m. gripo sezonais

2023/ 2024 m. gripo sezonu gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemija nebuvo paskelbta nei vienoje Šiaulių apskrities savivaldybėje. 2023 m. lapkričio 27 d. – 2023 m. gruodžio 4 d. laikotarpiu epideminis sergamumas gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga buvo pasiektas Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės ir Radviliškio rajonų savivaldybėse. Po didžiųjų metų švenčių ir moksleivių atostogų (2024 m. sausio 15 d. – 2024 m. vasario 25 d. laikotarpiu) sergamumas vėl šoktelėjo ir viršijo 1500 atv. 100 tūkst. gyv. Šiaulių mieste, Šiaulių, Pakruojo ir Radviliškio rajonuose. Atsižvelgiant į bendrus savaitinius gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos sergamumo rodiklius, hospitalizacijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos lovų užimtumo dėl gripo ir (ar) COVID-19 ligos dinamiką savivaldybėse, kt. siūlymai dėl epidemijos skelbimo nebuvo teikiami.

Šiaulių apskrityje pirmieji pavieniai gripo atvejai registruoti nuo 36-osios 2023 metų savaitės (Joniškio, Kelmės ir Pakruojo rajonuose). Bendras didėjantis sergamumas registruotas nuo 37-osios 2023 metų savaitės. Didžiausias sergamumas Šiaulių mieste stebėtas 50-ąją 2023 metų savaitę (2284,92 atv./100 tūkst. gyv., 101 COVID-19 ligos atv., 3 gripo atv.), Akmenės rajone – 48-ąją 2023 metų savaitę (1590,59 atv./100 tūkst. gyv., 1 gripo atv., 60 COVID-19 ligos atv.), Pakruojo rajone – 5-ają 2024 m. savaitę (1826,71atv. / 100 tūkst. gyv., 55 gripo atv., 5 COVID-19 ligos atv.), Joniškio rajone - 6-ąją 2024 metų savaitę (1577,26 atv./100 tūkst. gyv., 29 gripo atv., 1 COVID-19 ligos atv.), Kelmės rajone – 2023 m. 48-ąją savaitę (1081,32 atv./100 tūkst.gyv., 3 gripo atv., 57 COVID-19 ligos atv.), Radviliškio rajone - 6-ąją 2024 metų savaitę (1999,77 atv./100 tūkst. gyv., 81 gripo atv., COVID-19 ligos 9 atv.).Vertinant sergamumo dinamiką tarp Šiaulių apskrities savivaldybių, didžiausi šio sezono sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodikliai registruoti Šiaulių mieste, mažiausi – Kelmės rajone.

Bendroje sergamumo struktūroje dominavo ŪVKTI (91,5 proc.), gripas sudarė 3,6 proc., COVID-19 liga  – 4,9 proc. viso sergamumo. Daugiausia ŪVKTI sirgo vaikai (51 proc.), gripu – vyresni nei 18 m. amžiaus asmenys (62,6 proc.). Detalesnė informacija apie sergamumą COVID-19 liga pateikta Lietuvos statistikos departamento puslapyje https://osp.stat.gov.lt/covid-dashboards.

2023/2024 m. sezonu Šiaulių apskrities ligoninėse dėl gripo ir jo sukeltų komplikacijų buvo hospitalizuotas 271 Šiaulių apskrities gyventojas (2 lentelė). Registruoti 9 mirties dėl gripo sukeltų komplikacijų atvejai, iš jų 1 skiepytas sezoninio gripo vakcina. Visi mirę asmenys priklausė 65 m. ir vyresnių asmenų grupei.

2 lentelė. Duomenys apie hospitalizuotus gripo atvejus gripo sezonais

Apskritis

Kreipėsi medicinos pagalbos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

Hospitalizuota asmenų

Hospitalizuota nėščių moterų

Gydoma intensyvios terapijos skyriuje

Mirties atvejai

Iš viso

iki 2 m

2–17 m.

Iš viso

iki 2 m

2–17 m.

Iš viso

iki 2 m

2–17 m.

2018/2019 m.

248

120

9

38

1

3

0

2

1

0

0

2021/2022 m.

138

27

5

19

0

0

0

0

0

0

0

2022/2023 m.

485

117

17

66

0

4

0

4

2

0

0

2023/2024 m.

2761*

275

25

73

1

11

2

4

9

0

0

*Pradėti registruoti asmenys, kurie kreipėsi medicinos pagalbos ne tik dėl gripo, bet ir dėl ŪVKTI

Šiaulių apskrityje stebimas skiepijimo sezonine gripo vakcina aprėpčių sumažėjimas: nuo 9,2 proc. 2022/2023 m. gripo sezonu iki 8,8 proc. 2023/2024 m. gripo sezonu. 2023/2024 m. gripo sezonu Šiaulių apskrityje valstybės biudžeto lėšomis ir mokama sezonine gripo vakcina paskiepyti 23 058 asmenys. Iš visų paskiepytų Šiaulių apskrities gyventojų, 77,2 proc. asmenų paskiepyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojama sezoninio gripo vakcina. Palyginus sezoninio gripo vakcinacijos aprėptis tarp Šiaulių apskrities administracinių teritorijų, didžiausios skiepijimo aprėptys išlieka Pakruojo rajone (12,3 proc.), mažiausios – Šiaulių rajone (3,5 proc.). Didžiąją  dalį paskiepytųjų, sudarė vyresni nei 65 m. amžiaus asmenys, kurių skiepijimo aprėptys išlieka aukščiausios ir siekia 23 proc. Didžiausios skiepijimo aprėptys šios rizikos grupės asmenų yra Pakruojo raj. (35 proc.) ir Kelmės raj. (30,5 proc.), mažiausios - Šiaulių raj. (11,4 proc.).

Šiaulių departamento direktorė
Simona Abromavičienė

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-23, 10:30:26