Pasirinkite kalbą

Ekstremaliosios situacijos

Paskelbus ekstremaliąją situaciją, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo gali teikti prašymus gauti valstybės paramą už patirtą žalą.
  • Prašymas dėl valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos   
Prašyme nurodoma
  • prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu gyventojui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys arba prašymą pateikusios kitos įstaigos, ūkio subjekto ar veiklos vykdytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (užsienio juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys papildomai nurodo užsienio valstybės, kurioje yra įregistruoti, pavadinimą, kontaktiniai duomenys);
  • žalos atsiradimo data, aplinkybės, dydis ir pobūdis;
  • priežastys, dėl kurių turtas, už kurį prašoma suteikti valstybės paramą, žalos atsiradimo metu nebuvo apdraustas, o jei buvo apdraustas – informaciją apie draudimo išmoką;
  • ar iki žalos atsiradimo dienos Lietuvos rinkoje draudikai siūlė turto draudimo paslaugas nuo žalos, už kurią prašoma suteikti valstybės paramą, atsiradimo.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai
  • nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas, patvirtinantys dokumentai;
  • žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai;
  • jei turtas buvo apdraustas ­– draudimo ir gautos išmokos dokumentai;
  • nuotraukos, įrodančios padarytus turtui nuostolius.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-09, 13:31:29