Pasirinkite kalbą

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius siekia sudaryti kuo palankesnes ugdymo sąlygas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Rajono švietimo įstaigų vadovai reikiamą dėmesį skiria specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, bendrųjų programų bei reikiamos ugdymosi aplinkos, mokymo priemonių pritaikymui. Mokiniams teikiama tikslinga švietimo pagalba, padedanti įsisavinti ugdymo programas bei įgyti atitinkamą išsilavinimą. Siekiama, kad mokiniai pagal savo gebėjimus pasiektų kuo geresnių rezultatų, padedančių jiems veiksmingiau integruotis visuomenėje.

Radviliškio rajone ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi:

  • Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ (3-7 metų);

  • Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus klasėse, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

  • Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos klasėse, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsteigtame šios mokyklos skyriuje – Dienos centre „Meleta“ neįgaliems vaikams ir jaunuoliams (7–21 metų) teikiama dienos socialinė pagalba;

  • Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyriuje teikiama dienos socialinė globa 16 metų ir vyresniems jaunuoliams, kuriems nustatyti dideli ir labai dideli specialiųjų poreikių lygiai.

Dalis asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kuriems yra nustatyta negalia, ugdomi integruotai bendrojo ugdymo įstaigose.

Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims kokybišką, prieinamą pedagoginę, psichologinę ir konsultacinę pagalbą teikia Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-18, 14:49:20