Pasirinkite kalbą

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius – tarpininkas tarp Savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų bei jaunimo. Tai žmogus, kuris Savivaldybei padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką:

 • sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi;
 • plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti; stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių;
 • skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 • užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką;
 • skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją; užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą, patirties sklaidą; kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų sprendimą.

Informaciją apie jaunimo renginius, jaunimo problemas, siūlymus jaunimo politikai tobulinti galima teikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Rimvydui Aleknavičiui (adresas – Aušros a. 10, 221 kab., Radviliškis; tel.: +370 422 69 018, +370 620 33 786; el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt), kuri:

 • suteiks informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir jų veiklą, konsultuos jaunimo organizacijos steigimo klausimais;
 • informuos apie įvairių fondų skelbiamus projektų, programų ir paraiškų finansavimo konkursus, konsultuos projektų rengimo klausimais;
 • išklausys idėjas ir patars, kaip jas sėkmingai įgyvendinti;
 • informuos apie Jaunimo reikalų departamento, kitų institucijų organizuojamus seminarus, mokymus ir galimybes juose dalyvauti;
 • atstovaus jaunimui valstybės, Radviliškio rajono savivaldybės institucijose ir visuomeninėse organizacijose, kai svarstomi su jaunimu susiję klausimai;
 • informuos apie Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą ir galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procese;
 • patars kitais aktualiais jaunimo veiklos klausimais.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-07, 15:24:18