Pasirinkite kalbą

Jaunimo reikalų taryba

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI (.pdf formatas)

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės ar laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo tarybos tikslai yra:
 1. Bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 2. Koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 3. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant jaunimo politikos klausimus;
 4. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:
 1. Gabrielius Verdingas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;

 2. Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;

 3. Lina Mončauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

 4. Imranas Krištanaitis, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokinių tarybos pirmininkas;

 5. Dovydas Paškauskas, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys;

 6. Erikas Šidlauskas, Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio mokinių savivaldų informavimo centro savanoris;

 7. Vida Trinkaitė, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinė.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-03, 10:04:33