Pasirinkite kalbą

Jaunimo reikalų taryba

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės ar laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo tarybos tikslai yra:
 1. Bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 2. Koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 3. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant jaunimo politikos klausimus;
 4. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:
 1. Vilmutė Sprudzanienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
 2. Skaidra Dišlė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
 3. Lijana Lebedžinskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;
 4. Justinas Pranys, Radviliškio miesto seniūnijos seniūnas;
 5. Goda Tiškutė, moksleivė.
 6. Raminta Buivydaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio padalinio narė;
 7. Kamilė Aksinavičiūtė, Radviliškio rajono jaunimo klubo „Kultūros avilys“ narė.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-07, 15:24:11