Pasirinkite kalbą

Lyčių lygybė

Lyčių lygybė – kas tai?

Faktinė lyčių lygybė – tai užtikrintos vienodos moterų ir vyrų teisės bei galimybės. Vienodas matomumas ir požiūris, galių ir atsakomybės pasiskirstymas, išteklių, naudos, paslaugų ir teisingumo prieinamumas bei vienodas dalyvavimas visuose procesuose ir srityse.

Nepaisant nuolatinių pastangų, faktinė lyčių lygybė – vis dar pilnai neįgyvendintas iššūkis daugelyje gyvenimo sričių. Norint ją pasiekti yra būtinas aktyvus abiejų lyčių indėlis bei horizontali moterų ir vyrų lygybės perspektyvos integracija visose politikos srityse.

Lyčių lygybė = nauda visiems

Lyčių lygybė daro teigiamą poveikį atskirai asmenims ir apskritai visuomenei. Ji užtikrina pasirinkimo laisvę, lygų priėjimą prie resursų, vienodas galimybes, saugų, sveiką, ekonomiškai užtikrintą ir patogų gyvenimą visiems.

Nauda ekonomikai

Nustatyta, kad lyčių lygybė turi tiesioginį teigiamą poveikį šalies ekonomikai, užimtumui, produktyvumui ir BVP. Europos Sąjungos šalyse, kuriose lyčių lygybės rodikliai aukštesni, nedarbo rodikliai yra žemesni, vyrauja tolygesnis pasiskirstymas pagal lytį darbo rinkoje ir Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra 4–10 proc. didesnis. 

Geresni verslo rezultatai

Įmonės, turinčios lyties atžvilgiu labiau subalansuotą komandą, yra nuo 15 iki 35 procentų labiau linkusios gauti finansinę grąžą, viršijančią jų pramonės vidurkį.

Saugesnė aplinka

Nesupratingumas, nepagarba, toleruojami nusistovėję stereotipai lyties atžvilgiu – visa tai, iš ko kyla nelygybė tarp lyčių. Tai dažnai yra pagrindinė smurto, prievartos ir priekabiavimo priežastis. Taigi, lyčių lygybės skatinimas yra greičiausias būdas sukurti saugesnę aplinką visiems.

Geresnė sveikata

Gyvenimo trukmė, sveiko gyvenimo metai, sveikatai naudingas elgesys, mirtingumas, sergamumas, rizikinga sveikatai elgsena – visi šie rodikliai veikiami lyties. Moterys gyvena ilgiau nei vyrai, tačiau mažiau metų išlaiko stiprią sveikatą. Moterys dažniau serga depresija, tačiau vyrų sunkios psichologinės ar emocinės būklės yra rečiau matomos ir dažniau baigiasi skaudžiomis pasekmėmis. Moterys labiau linkusios į sveiką mitybą ir gyvenseną, o vyrai daugiau laiko skiria sportui, tačiau rečiau tikrinasi sveikatą.

Šie ir dauguma kitų sveikatai svarbios elgsenos pavyzdžių yra iš dalies nulemti dėl lytims tradiciškai priskiriamų vaidmenų. Siekiant lyčių lygybės kovojama su nusistovėjusiais stereotipais, kreipiamas vienodas dėmesys į lytims iškylančias skirtingas problemas ir jos sprendžiamos lygiaverčiai, taip kuriant sveikesnę ir ilgaamžiškesnę visuomenę.

Laimingesni santykiai

Nepaisant to, kad ekonominiai ir visuomeniniai santykiai XXI amžiuje yra reikšmingai pasikeitę, moterys ir toliau praleidžia daugiau laiko nei vyrai atlikdamos neapmokamus namų ruošos darbus ir prižiūrėdamos vaikus. Tyrimai rodo, kad nelygiavertis neapmokamų (buities) darbų bei globos pareigų pasidalijimas šeimoje gali sukelti santykių trintį ir padidinti skyrybų tikimybę. Taip pat laikas, kurį moterys praleidžia neapmokamam darbui, prisideda prie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo.

Kokybiškesnis vaiko gyvenimas

Vaikų ir paauglių pasitenkinimas gyvenimu yra aukštesnis šalyse, kuriose vyrauja lyčių lygybė ir socialinės normos palaiko abiejų tėvų dalyvavimą vaikų priežiūroje bei gyvenime.

Skyrelis paruoštas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pateiktą informaciją

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-13, 14:09:52