Pasirinkite kalbą

Lygios galimybės

Bendra informacija

Kas yra lygios galimybės?

Lygios galimybės – tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Kas yra diskriminacija?

Diskriminacija – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties.

Diskriminacijos rūšys:

 1. Tiesioginė diskriminacija– tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.
 2. Netiesioginė diskriminacija– tai veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 3. Priekabiavimas– tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
 4. Seksualinis priekabiavimas– tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
 5. Nurodymas diskriminuoti tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu laikomas diskriminacija.

Lygias galimybes privalo įgyvendinti:

 • valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;
 • švietimo įstaigos, kiti švietimo tiekėjai bei mokslų ir studijų  institucijos;
 • visų nuosavybės formų darbdaviai;
 • prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai;
 • darbuotojų ir darbdavių organizacijos ar kitos organizacijos (asociacijos), susivienijusios profesiniu pagrindu.

Kas nėra diskriminacija dėl lyties pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą?

 • Speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu.
 • Vyrams ir moterims skirtingi karo prievolės atlikimo atvejai.
 • Skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;
 • moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai.
 • Tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo.
 • Įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos.
 • Skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.
 • Kai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas ir jo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Kas nėra diskriminacija pagal Lygių galimybių įstatymą ?

 • Įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą.
 • Įstatymų nustatytais atvejais draudimas dalyvauti politinėje veikloje.
 • Įstatymų nustatytos dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės.
 • Įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes.
 • Įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
 • Kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas.
 • Kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • Atskirų sporto varžybų neįgaliesiems rengimas

Pranešti apie neteisėtus veiksmus ar neveikimą, lygių galimybių pažeidimus, trūkumus galima tiesiogiai Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinant pranešėjo konfidencialumą, nurodant asmenį, kuris galimai pažeidžia teises. Jūsų pateikta informacija bus užfiksuota ir išnagrinėta, jei tai yra Savivaldybės kompetencijos ribose. Informaciją teikiantis asmuo gali nurodyti arba nenurodyti savo vardo, pavardės ar kontaktinių duomenų. Jei nurodysite savo kontaktinius duomenis, kuriais galima pateikti atsakymą, būsite informuotas apie Jūsų pranešimo tyrimo eigą ir priimtą sprendimą. Pareiškėjo pageidavimu išlaikomas asmens ir jo suteiktos informacijos konfidencialumas.

Žemėlapis matuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Matavimui naudojami statistiniai duomenys apie 8 savivaldybės veiklos sritis: 1) savivaldybės valdymas; 2) valdžia ir sprendimų priėmimas; 3) išsilavinimas ir švietimas; 4) dalyvavimas darbo rinkoje; 5) ekonominis aktyvumas; 6) sveikata ir sveikatos paslaugos; 7) socialinė apsauga ir saugumas ir 8) kultūra ir sportas. Kiekviena savivaldybė vertinama bendru įverčiu 100 balų sistemoje. Konkrečią savivaldybės veiklos sritį galima vertinti ir atskirai 10 balų sistemoje. Lyčių lygybės žemėlapiu siekiama parodyti moterų ir vyrų padėties skirtumus ir sritis.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-13, 14:10:46