Pasirinkite kalbą

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)

Nuo 2016-ųjų metų Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vyksta, mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimai, panaudojant Nacionalinės švietimo agentūros (buvusio Nacionalinio egzaminų centro) šalies lygmeniu parengtais Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (toliau – NMPP) įrankiais – mokinių pasiekimų patikrinimų testais, skirtais įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus.

NMPP paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-30, 22:36:37