Pasirinkite kalbą

Naujienos

Lietuvos partizanų keliu po 20-ies metų

2014 11 05


Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio skyriaus pirmininkės Stasės Janušonienės ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjo Vytauto Simelio iniciatyva aplankytos Radviliškio rajono vietos, menančios Lietuvos partizanų veiklą.

Išvykos maršrutas atkartojo prieš 20 metų radviliškiečių įvykdytą akciją. Tuomet pastatyti akmenys su užrašais prie pirmojo partizanų bunkerio Radviliškio rajone, Sajų sodyboje, prie gyvenamojo namo sienos prikalta lenta su užrašu Lietuvos partizanų ryšininkų Miknių sodyboje. Išvykoje dalyvavo  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio skyriaus nariai, Lietuvos šaulių sąjungos Radviliškio 1-osios kuopos šauliai.

Pirmasis sustojimas – Mažuolių miške prie 1944 metais įrengto partizanų bunkerio, kuris įvardijamas kaip pirmasis bunkeris Radviliškio rajone. Bunkeris buvo gana didelis, apie 16 kvadratinių metrų. Jis nebuvo slaptas, skirtas gynybai. Čia prieš 70 metų prasidėjo partizaninis karas Radviliškio rajone.

Kadangi artėjo Vėlinės, nuvykta prie Lietuvos partizano Broniaus Čyžo, kuris žuvo nelygioje kovoje, kapo Mažuolių miške. Buvo uždegtos žvakutės, tylos minute pagerbtas žuvusiojo atminimas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio skyriaus pirmininkė Stasė Janušonienė padeklamavo eiles apie partizanus.

Minaičiuose esančiame Lietuvos partizanų ryšininkų Miknių kieme pasitiko šeimininkų dukra Julijona Petrėtienė, kuri prisiminė dieną, kai prie gyvenamojo namo sienos buvo prikalta atminimo lenta, pasodintas ąžuolas. Apžiūrėję bunkerį, kuriame 1949 metais vasario 16 d. visos Lietuvos partizanų vadai pasirašė nepriklausomybės Deklaraciją, padėję žvakutes prie paminklo, drauge nusifotografavę, visi pasidžiaugė puikiai išsaugota Lietuvos istorija.

Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyboje apžiūrėtas begriūvantis gyvenamasis namas, aptartos jo išsaugojimo galimybės, vietos įamžinimo būdai. Dalyviai buvo supažindinti su sodyboje atliekamais archeologiniais tyrimais, gautais rezultatais.

Pašušvio kapinėse ant Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų ir Miknių kapų uždegtos žvakutės.

Sugrįžę į Radviliškį, visi pasidžiaugė prasminga išvyka.

Vytautas Simelis,
Paveldosaugos skyriaus vedėjas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-06 16:15:50