Pasirinkite kalbą

Naujienos

Lietuvos valstybės atkūrimo diena Minaičiuose

2012 02 22


Vasario 16 dieną Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo memoriale paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir pagerbtas žuvusių už Lietuvos laisvę partizanų atminimas. Minėjimą istorinėje vietoje, kurioje 1949 m. vasario 16 d. buvo paskelbta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracija, organizavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Radviliškio rajono savivaldybė ir Grinkiškio seniūnija.

Iškilmingas minėjimas pradėtas Lietuvos himno sugiedojimu ir vėliavos pakėlimo ceremonija. Lietuvos valstybės vėliavą iškėlė Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą, o prie skulptoriaus Jono Jagėlos sukurto paminklo, kuriame įamžinti visų aštuonių Laisvės deklaraciją pasirašiusių partizanų – Jono Žemaičio-Vytauto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Leonardo Grigonio-Užpalio, Juozo Šibailos-Merainio, Vytauto Gužo-Kardo, Aleksandro Grybino-Fausto, Petro Bartkaus-Žadgailos ir Broniaus Liesio-Nakties – vardai, Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus Šiaulių rinktinės Radviliškio pirmos šaulių kuopos (vadovas – Pranas Sluckus) nariai padėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Radviliškio rajono savivaldybės ir Grinkiškio seniūnijos gėlių vainikus. Paminklo papėdėje gėlių vainikus padėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė bei Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai.

Gausiai susirinkusius renginio dalyvius pasveikino ir prisiminimais pasidalijo Lietuvos Respublikos Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Lietuvos partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo gynybos pajėgų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės dukra. Susitelkti ir branginti Lietuvos nepriklausomybę kvietė Grinkiškio seniūnijos seniūnas Albertas Poškus. Renginio dalyvius Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės štabo viršininkas majoras Sergejus Buitvydas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio narių tikėjimą Lietuvos ateitimi pateisinti savo kasdieniais darbais, meile Tėvynei, meile ir pagarba vieni kitiems kvietė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą, Kazimieras Augulis. Daug įdomių istorinių faktų apie 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo aplinkybes pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus vyriausiasis specialistas, istorikas Darius Juodis.

Prisiminimais pasidalijo tų dienų liudininkė, dabar Miknių-Petrėčių sodybos šeimininkė ir puoselėtoja Julijona Mikniūtė-Petrėtienė. Renginyje dalyvavusi kraštietė Eugenija Mockaitienė Julijonai įteikė surinktą kraštotyrinę medžiagą apie partizaninį judėjimą Grinkiškio apylinkėse.

Minėjimo metu Vytautas Mičiulis perskaitė 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaraciją. Partizanų atminimą dainomis pagerbė Raitųjų skautų folkloro ansamblis iš Vilniaus, Grinkiškio pamogų ir šokių salės ir Pašušvio kultūros namų kolektyvai. Pasibaigus iškilmingam minėjimui, susirinkusieji pakviesti apžiūrėti atstatytą bunkerį bei jame įrengtą ekspoziciją.

Irma Krinickaitė,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-06 17:04:41